The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32620
Title: Математичне моделювання наповнення об’ємних геометричних структур робочих органів бункерного типу матеріалами сферичної форми
Authors: Дубчак В.М.
Keywords: сферичні матеріали, моделювання технологічних процесів, наповнення геометричних структур, робочий орган
Date of publication: 2023-03-13 10:20:20
Last changes: 2023-03-13 10:20:20
Year of publication: 2023
Summary: Дослідження даної роботи є продовженням деяких попередніх результатів. Питання наповнення певних зовнішніх геометричних об’єктів чи структур однорідною множиною інших об’єктів, зокрема, заокругленої форми є актуальною задачею по вирішенню цілого ряду проблемних питань у сфері агропромислового виробництва,зберігання та перевезення продукції відповідної геометричної форми. Проблема ефективної максимальної наповненості різноманітної за геометрією тари при зберіганні продукції, бункерних сховищ завжди є актуальною задачею не тільки в аграрному виробництві, але і в сфері машинобудування, фармацевтиці, меблевій індустрії, легкій промисловості, військовій логістиці,тощо. В результаті проведених досліджень по моделюванню технологічних процесів заповнення високотехнологічних робочих органів геометричними структурами у вигляді сипучих матеріалів сферичної форми в даних дослідження на відміну від попередніх результатів акцент зроблено саме за використанні математичних моделей зовнішніх об’ємних геометричних структур. Для цих структур запропоновано та апробовано введення аналогічного до плоского випадку наповнень свій коєфіцієнт корисності такого максимального наповнення. Цей показник у випадку тривимірних геометричних об’єктів встановлюється як відношення максимально можливого корисного об’єму до всього об’єму тієї зовнішньої геометричної структури, яка підлягає наповненню (у відсотках). Значення даного коефіцієнта для стандартних об’ємних геометричних тіл чи структур обчислено і відповідні результати приведено. В даній роботі як допоміжний матеріал приведено відповідні рисунки, табличні значення як ілюстрація окремих формульних результатів, зроблено короткі висновки проведених досліджень.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32620.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Вібрації в техніці та технологіях. 2022. № 4 (107). С. 75-82. DOI: 10.37128/2306-8744-2022-4-9
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32620.pdf Size : 1683407 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska