The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2013

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
25867 Розвиток інститутів інноваційної діяльності у формуванні інтелектуального капіталу: теоретичний аспект Шпикуляк О. Г., Курило Л. І., Лузан О. Ю. Сун Розвиток суспільно-економічних формацій та механізмів забезпечення їх функціонування залежить від ін 472
23691 Індикативні методи забезпечення стійкості економіки України Козловський С. В., Бурлака О. М. Сун У даній статті проведено дослідження поняття економічної стабільності та стійкості економічних сист 663
23662 Проблеми ефективного розвитку фермерських господарств України в умовах формування ринку землі Зубар І. В., Скорук О. П. Сун В статті розглянуто сучасні проблеми діяльності фермерських господарств України. Оцінено сучасний ст 333
23661 Орендні земельні відносини в сільському господарстві україни в умовах становлення ринку землі сільськогосподарського призначення Зубар І. В., Скорук О. П. Сун Розглянуто сучасний стан орендних земельних відносин у сільському господарстві України. Розкрито фак 796
23660 Маркетингове дослідження ринку виробництва біопалива на перспективу Павельчук І. М., Скорук О. П. Сун У статті розглянуто маркетингове дослідження перспектив виробництва біопалива в Україні, визначаєтьс 426
23193 Роль України у формуванні пропозиції європейського ринку органічної продукції Бурляй А. П., Гуцаленко О. О. Сун Проведено аналіз ринку органічної продукції сільського господарства у світі та країнах Європейського 435
21184 Урожайность и плодоношение сортов и гибридов кабачка в условиях Правобережной Лесостепи Украины Паламарчук І. І. Суз Приведены результаты исследований по изучению урожайности и динамики плодоношения сортов и гибридов 315
21183 Вплив схеми розміщення рослин на урожайність плодів кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Чернецький В. М., Паламарчук І. І. С Представлено результати досліджень вирощування плодів кабачка за різних схем розміщення та густоти с 542
21135 Підприємницька діяльність як інноваційна система розвитку виробництва біопалива Гончарук І. В. С Розвиток виробництва біопалива в Україні як одного з важливих, інноваційних видів економічної діяльн 595
21134 Аспекти сутності й оцінки ефективності аграрної підприємницької діяльності Гончарук І. В. С Висвітлено теоретико-методичні аспекти сутності підприємницької діяльності й наукові положення щодо 591
21099 Розвиток підприємницької діяльності у виробництві біопалива: теоретичний аспект Гончарук І. В. С Досліджено теоретико-методичні засади розвитку підприємницькох діяльності у виробництві біопалива як 751
21098 Інституційні аспекти розвитку підприємницької діяльності на ринку біопалива Гончарук І. В. С Розкриті теоретико-методичні положення розвитку підприємницької діяльності та формування ринку біопа 822
21097 Enterprising within the framework of production and formation of the market of biofuel Honcharuk I. V. С An article covers theoretical and methodological foundations of the development of biofuel enterpris 321
21073 Молотильно-сепаруючий пристрій (Пат. на винахід № 101449) Анеляк М. М., Богуславський В. П., Кузьмич А. С., Кустов С. О., Сидорчук О. В., Твердохліб І. В. Пнв Запропоновано молотильно-сепаруючий пристрій, що включає кожух з завантажувальною лійкою, в якому н 498
20945 Визначення коефіцієнта тертя руху маси люцерни по металевій поверхні Кузьменко В. Ф., Середа Л. П., Холодюк О. В. С Розглянутий метод визначення коефіцієнта тертя руху стеблової маси по диску. Описана будова лаборато 379
19943 Інформаційні технології в логістиці складування на підприємствах АПК Качуровський С.В. С Статтю присвячено теоретичному обґрунтуванню інформаційних технологій в логістиці складування на під 471
19098 Individual grain yield indices formation by the pea intensive varieties Telekalo N.V. С This paper presents the results of studies on the effects of pre-sowing pea seeds with the treatment 492
19068 Підготовка майбутніх фахівців переробної харчової промисловості до розв’язання питань екології довкілля Лутковська С. М. С 447
19067 Діалогово-дискусійні технології у підготовці майбутніх фахівців переробної харчової промисловості Лутковська С. М. С 595
19066 Веб-квест в экологическом образовании Лутковская С. М. С Статья посвящена вопросам проектной деятельности в экологическом образовании студентов аграрного кол 692
18963 Страхування сільськогосподарських ризиків: проблеми вирішення Алескерова Ю.В. С Розлянуто страхування сільськогосподарських ризиків. 518
17364 Вчений, учитель і товариш від Бога! Бурлака В.А., Скоромна О.І. С Стаття присвячується 110-річниці від дня народження видатного радянського вченого в галузі тваринн 653
17200 Оцінка кормів у продукції молока за сирим протеїном, крохмалем із цукром Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В., Жуков В.П. Сун Обґрунтовано нову систему оцінки кормів у продукц ії молока за сирим протеїном і крохмалем із цукро 507
16998 Інституціоналізація земельних відносин як умова ефективного функціонування аграрного ринку Прилуцький A.M. С 370
16750 Проблеми інструментарію розвитку місцевого самоврядування в умовах забезпечення стабілізації економіки Головня О.М. С Сталий соціальний розвиток місцевої громади розглядається в статті як універсальна технологія. Така 355
16706 Зростання функціональної значимості біологічних активів Коваль О.В., Лепетан І.М. С В статті розглядаються функції біологічних активів, що зумовлені їх біологічною різнорідністю і, від 486
16705 Біологічні активи – основа виробництва біопалива Коваль О. В. С В статті встановлено, що масштабність виробництва біопалива посилює значимість біологічних активів, 624
16639 Розробка алгоритму розрахунку екстрактора з електромагнітним інтенсифікатором Бандура В.М., Коляновська Л.М. С Розробка та узагальнення алгоритму екстрактора з мікрохвильовим інтенсифікатором на основі розрахунк 508
16638 Інтенсифікація масоперенесення в екстрагуванні рослинних олій Бандура В.М., Коляновська Л.М. С В статье приведены данные исследования экстрагирования масла из рапса сорта «Чемпион» и сои сорта «В 803
16637 Обробка експериментальних даних процесу екстрагування рослинних олій мікрохвильовим полем Бандура В.М., Коляновська Л.М. С Наведено дані дослідження впливу мікрохвильового поля на екстрагування олії з ріпаку та сої. 377
16636 Біоетанольна індустрія: світовий досвід та перспективи виробництва для України Климчук О.В. С В статті структуровано розглядаються сучасний стан та пріоритетні напрямки розвитку біоетанольної ін 794
16635 Екологічна енергетика – основа розвитку економіки держави Калетнік Г.М., Климчук О.В. С В статті висвітлюється сучасний стан екологічної ситуації внаслідок неконтрольованого використання т 1124
16634 Ефективність комплексного використання кукурудзи в біоенергетиці Климчук О.В. С В статті наведено світові показники виробництва кукурудзи, представлено основні технологічні аспекти 876
15843 Страхування Алескерова Ю.В. С У словнику подано визначення близько 370 термінів, які охоплюють найбільш важливі аспекти теорії 3276
15777 SWOT- аналіз як інструмент стратегічного управління діяльністю фермерських господарств Скакун Л. А., Козак Н.Ю С Проаналізовано сучасний стан стратегічного управління загалом у Мурованокуриловецькому районі Вінниц 2557
15776 Взаємозалежність якості та вартості сільськогосподарської продукції в макроекономічному аспекті Раздоба О. Г., Скакун Л. А. С Досліджено чинники впливу на якість та вартість сільськогосподарської продукції з метою визначення ї 362
15775 Інтенсифікація технологічних процесів обробки харчових середовищ Берник І. М. С В статті розглянуто методи інтенсифікаціїобробки харчових середовищ. Здійснена оцінка існуючих класи 907
15605 Дослідження процесу подрібнення та класифікації функціональної антиоксидантної буряково-лимонної сировини Ю.Ф. Снєжкін Ю.Ф., Ж.О. Петрова Ж.О., В.М. Пазюк С В статті наведені дослідження з подрібнення та класифікації функціональної рослинної сировини на осн 671
15429 Оценка пластичности металла при поперечном выдавливании с последующей осадкой Р.И. Сивак, И.А. Деревенько С Оценка пластичности металла при поперечном выдавливании с последующей осадкой 528
15420 Ресурс пластичности в процессах комбинированного выдавливания Л.И. Алиева, И.А. Деревенько, Р.И. Сивак С Показано, что в процессах комбинированного радиально-прямого выдавливания реализуются траектории сре 531
15377 Пріоритетність розвитку спиртової галузі у виробництві біоетанолу в Україні. Климчук О.В. Тд Наводиться комплексна характеристика вітчизняної промисловості, з висвітленням її технічної відстало 505
13345 Вплив органічно-мінеральних добрив на накопичення свинцю і кадмію у квітковому пилку Швець В.В. С Вплив органічно-мінеральних добрив на накопичення свинцю і кадмію у квітковому пилку 479
13320 Нормування втрат електроенегрії в електричних мережах агропромислового комплексу Рубаненко О.О., Бедрій Д.К., Григоренко І.О., О.М. Каганець Тд Нормування втрат електроенергії в електричних мережах агропромислового комплексу 635
13318 Оптимальне керування нормальними режимами електроенергетичних систем з врахуванням технічного стану високовольтних вводів і регулювання під навантаженням трансформаторів Рубаненко О. О., Рубаненко І. О. Тд Оптимальне керування нормальними режимами електроенергетичних систем з врахуванням технічного стану 663
13309 Особливості формування зернової продуктивності гороху в умовах правобережного Лісостепу України Телекало Н.В. С «Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків» : зб. наук. праць. 883
13045 The study of dependence of profitability in barley production upon economic indicators of agricultural enterprises Материнська О.А. С The important task of agricultural production is stable and permanent people’s supply with food an 659
12321 Екологічний вплив використання надтонких енергій у воді на ріст і розвиток рослин Ткачук О.П. С дослідженно вплив структурованої води на ріст і розвиток рослин при поливі 529
12320 Інокуляція насіння – важливий екологічний фактор підвищення продуктивності вегетативної маси козлятнику східного Ткачук О.П. Сун дослідженно питання підвищення кормової продуктивності козлятнику східного інокуляцією насіння 436
11852 Визначення енергетичних та кінематичних параметрів процесу вібраційного конвективно-фільтраційного зневоложення за допомогою мікроконтролера та комп’ютера Паламарчук І. П., Зозуляк О.В., Герасимов О.О. С Було розглянуто регулювання потужності електричного обладнання в широких межах яке можнаа здійснюват 565
11786 Економічна та екологічна оцінка технологій вирощування козлятнику східного, як біоенергетичної та кормової культури Ткачук О.П. Сун досліджено біоенергетичні та екологічні основи вирощування козлятнику східного на зелени корм 455
10568 Демонстрація процесів створення сліпих електронних цифрових підписів на текстографічну документацію на основі моделей матричного типу В. Г. Красиленко, Р. О. Яцковська, Ю. М Тріфонова Сун В роботі розглядаються результати моделювання сліпих електронних цифрових підписів на конфіденційну 801
10566 Демонстрація процесів створення сліпих електронних цифрових підписів на текстографічну документацію на основі моделей матричного типу В. Г. Красиленко, Р. О. Яцковська, Ю. М Тріфонова Тд результати моделювання сліпих електронних цифрових підписів на конфіденційну текстографічну документ 722
10441 Визначення оптимальних робочих параметрів вібраційної машини для сушіння зерна Л. П. Янович, І. А. Зозуляк, В. П. Янович С Проведені аналітичні дослідження основних технологічних та енергетичної параметрів процесу вібраційн 535
10406 Особливості вібродіагностики низькообертових підшипників кочення Борисюк Д. В. Твердохліб І. В. Полєвода Ю. А. С У статті пропонується розглянути основні особливості діагностики низькообертових підшипників кочен 743
9855 Перспективи розвитку відновлювальної енергетики в Україні Скорук О.П С Розглянуто потенціал біомаси в Україні як головне джерело для розвитку відновлювальної енергетики. Д 1431
9738 Вплив інноваційних процесів на ефективність господарської діяльності Ільченко Д. О. Науковий керівник: Скорук О.П С Розкрито поняття та зміст інноваційних процесів та висвітлено їх вплив на ефективність господарсько 625
9737 Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку біопалива Кулик І.О. Скорук О.П С Розглянуто вплив інновацій та інвестицій на розвиток біопалива в біопаливному сегменті енергетики У 583
9736 традиційні види палива , біоенергетичні ресурси , викопні ресурси , традиційні ресурси, енергетичні культури, біомаса, енергетичні відходи Побережна Л. В Скорук О. П С В статті розглянуто варіанти виробництва та використання біологічних видів палива, проаналізовано с 726
9735 Біоенергетичні ресурси як альтернатива традиційним видам палива Паперук А. С. Науковий керівник: Скорук О. П С Видобуток традиційних видів палива, таких як нафта, газ та вугілля є на сьогодні надзвичайно економ 656
9734 Доцільність виробництва біодизеля з ріпаку в україні Пазинич О. В. Скорук О.П. С Розвиток процесів виробництва та споживання біодизельного палива є пріоритетним інноваційним напрям 620
9733 Екологічні аспекти використання деревних паливних ресурсів Мельник О. М. Скорук О.П С На сьогодні зачитається досить актуальним питання про використання таких видів екологічно чистої ен 685
9732 Сучасний стан та перспективи розвитку виробництва біопалива в україні Мазуренко Т.Р. Скорук О.П С Показано, що виробництво етанолу в Україні має великий потенціал у зв`язку з неповним використанням 552
9731 Інноваційні аспекти виробництва біопалива в україні: стан, проблеми та перспективи Флора Д. В. Скорук О.П. С Висвітлено проблеми виробництва біопалива в Україні, досліджено стан проблеми та перспективи 610
9730 Створення технопарків, як інноваційна модель розвитку зах біопалива в україні Костельнюк О.П. I Скорук О.П., С Розглянуто науково-теоретичні особливості функціонування технологічних парків з урахуванням аналізу 692
9729 Ефективність виробництва біодизеля на основі ріпаку в україні Липко К.В. Скорук О. П. С Сільське господарство на сьогодні займає дуже важливу роль у розвитку всіх галузей національної еко 638
9728 Біопаливо та його перспективи в україні Чорнокозинська K.M. Скорук О. С Розглянуто основні тенденції розвитку ринку біопалива, що сформувався в Україні в умовах трансформа 699
9727 Сучасний стан розвитку ринку рідких біопалив в україні Слюсаренко A.B. Скорук О.П. С Розглянуто сучасний стан виробництва рідких біопалив в Україні та обґрунтовано напрямки освоєння бі 642
9726 Інноваційні перспективи використання біопалив в аграрному секторі україни Осипчук Т. П. Скорук О.П., С Розглянуто перспективи виробництва біопалива на території України, обговорено про створення новітні 651
9725 Біопаливо як інноваційний фактор забезпечення енергетичної безпеки україни Нестерак С. Л. Скорук О.П. С Розглянуто сільське господарство як виробник інноваційної енергетичної продукції. Обґрунтовано необ 632
9724 Сучасний стан та перспективи виробництва біопалива в україні Квачова С.С. Скорук О.П. С В роботі доведено, що виробництво біопалива відіграє надзвичайно важливу роль у розвитку економічно 671
9723 Видобуток сланцевої нафти як інноваційний напрям розвитку світового пек Івачковська Л. М. Науковий керівник: Скорук О.П., С Розкрито сутність технологічних та економічних аспектів видобутку сланцевої нафти. Описано способи 546
9722 Виробництво твердого біопалива, як інноваційний шлях розвитку біоенергетики в україні Трач Н.В Скорук О.П С Висвітлено проблеми формування ринку твердого біопалива, та основні передумови впровадження інноваці 662
9721 Інноваційне забезпечення виробництва біопалива в україні Павельчук І.М. Скорук О.П., С Обґрунтовано необхідність пошуку та впровадження альтернативних та відновлювальних джерел енергії, 645
9720 Водорості - альтернатива загальноприйнятій сировині для виробництва біопалива Дацюк І.В. Скорук О.П. С Розглянуто перспективи використання біомаси водоростей для виробництва біологічних видів палива, та 663
9719 Виробництво біоетанолу - перспективний шлях розвитку підприємств спиртової галузі апк Горобчук B.C. Скорук О. П. С Проаналізуємо результати досліджень у сфері розвитку підприємств спиртової галузі АПК, та запропону 787
9718 Пріоритетні напрямки використання біопалива ібіоетанолу Гесаль Т.С . Скорук О.П., С Розглянуто значення та потреби пріоритетних напрямків використання біопалива і біоетанолу. Виявлено 716
9611 Історія української культури в біографіях видатних діячів. Частина І (9 - 17 століття) Бойко Ю.М. Д У виданні в науково-популярній формі розглядаються питання внеску видатних особистостей у становленн 2758
9598 Організаційний механізм комплексної системи менеджменту АПК регіону Коляденко С.В., Маколкіна О.В. Тд Організаційний механізм формування ефективної системи менеджменту АПК повинен провести до формування 445
9597 Організаційний механізм комплексної системи менеджменту АПК регіону Коляденко С.В., Маколкіна О.В. Тд Організаційний механізм формування ефективної системи менеджменту АПК повинен провести до формування 422
9591 Інвестування розвитку малого бізнесу Ушкаленко І.М. Тд Освоєння нових видів виробничої діяльності, розширення існуючого виробництва, оновлення існуючого ви 549
9571 Застосування механізму оптимізаційного моделювання у виробничій діяльності аграрних підприємств Ушкаленко І.М. Тд Сучасні методи оптимізації виробництва, в тому числі й у аграрному секторі економіки України, неможл 496
9570 Теоретичні аспекти розробки системи підтримки прийняття рішень Маколкіна О.В. Тд Система підтримки прийняття рішень (СППР) - це комплекс програмних засобів, який включає комплекс рі 596
9557 Інформаційне забезпечення управління підприємством в інформаційних системах Мельничук А.Б., Бурденюк І.І. Тд Одним із основних напрямів раціоналізації економічної інформаційної системи є автоматизація управлін 509
9556 Експертні системи в управлінні підприємством Ковель О.О., Бурденюк І.І. Тд Експертні системи є сучасним і перпективним інструментом управління в економічних системах і можуть 434
9555 Застосування методу моделей задач прогнозування соціально-економічного розвитку регіону Вовк В.М., Ушкаленко І.М. Тд Управління розвитком економічної системи грунтується на соціально-економічному прогнозі через що під 419
9554 Методологічні та прикладні аспекти інноваційної діяльності на підприємствах галузі тваринництва Коляденко С.В. Тд При вивченні теоретичних і практичних складових впровадження інновацій на підприємствах галузі твари 456
9553 Теоретико-прикладні аспекти управління розвитком виробничих підприємств Коляденко С.В. Тд Економіко-математичне моделювання є дієвим інструментом стратегічного управління розвитком виробничи 453
9552 Переваги та ризики євроінтеграції для АПК України Ставська Ю. В., Дмитренко І. А. С В статті розглянуто основні проблеми та перспективи можливого співробітництва України з ЄС. Визначен 367
9551 Аграрний сектор України на шляху до євроінтерграції Ставська Ю. В., Сторожук О. Л. С У статті досліджено сучасне положення сільського господарства України на ринку Європейського Союзу т 237
9550 Підвищення конкурентоспроможності продукції агропромислового виробництва шляхом дотримання механізмів якості Ставська Ю. В., Яремчук Н. В. С Проаналізовано сучасний стан дотримання вимог безпечності продукції агропромислового виробництва, ви 619
9549 Україна та міжнародні інститути регулювання торгівлі Ставська Ю. В. Тд У статті розглядаються міжнародні інститути регулювання торгівлі. Здійснено аналіз становища України 549
9548 Технічне регулювання якості аграрного сектора України в контексті глобалізації Ставська Ю. В. С Дослідження присвячено якості продукції як основи для подальшого розвитку аграрного сектора України. 303
9534 Методи економіко-математичного моделювання в управлінні інноваційним розвитком підприємства Бурденюк І.І. Тд Використання комплексу економіко-математичних моделей забезпечить вирішення таких основних завдань у 506
9527 Value at risk як метод вимірювання операційних ризиків Коляденко С.В. Тд VaR моделі, розробка яких почалась у фінансовому секторі на початку 1990-х років, в даний час вважію 479
9517 Организационно-экономические основы развития пищевой промышленности в Украине Цихановская В. М. С Проанализировано современное состояние пищевой промышленности Украины и проведена оценка основных эк 328
9516 Тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг в умовах посилення глобалізаційних процесів Ціхановська В. М., Ковальчук С. Я. С У статті проанализовано глобалізаційні процеси світової економіки, які прискорюють темпи розвит 925
9494 Формування експортного потенціалу АПК Салькова І.Ю. С Розглянуто заходи щодо підвищення конкурентоспроможності підприємств і створення на цій основі потуж 739
9493 Теоретичні аспекти удосконалення фінансового управління на підприємствах олійно-жирової промисловості Салькова І.Ю. С У статті розглянуто заходи щодо удосконалення фінансової структури управління на підприємствах олійн 602
9478 Антикризове регулювання ефективного функціонування арарного ринку України Ціхановська В.M., Головня О.М. Прилуцький А.М. С 483
9456 Характеристика основных групп потребителей на рынке животноводческой продукции Украины Цихановская В. М. С Сегмент рынка мясной продукции в Украине заняло мясо птицы зарубежного, а затем и отечественного про 437
9446 Тенденції розвитку аграрного ринку Вінницької області Ціхановська В. М. С Структура вартості продажів свідчить, що переробним підприємствам реалізовувалась здебільшого продук 341
9445 Ринок живої худоби та м'ясної продукції: аналізуємо ціни Варченко О., Свиноус І., Ціхановська В. С У статті представлено аналіз стану ринку великої рогатої худоби та свиней, закупівельні та оптово-ві 400
9444 Перспективи виробництва біогазу на спиртових заводах Вінницької області Мазур А. Г., Ціхановська В. М., Гонтарук Я. В. С У даній статті проаналізовано можливий економічний ефект виробництва біогазу з відходів спиртової га 586
9443 Функціонування роздрібних продовольчих ринків як складових збутової інфраструктури Ціхановська В. М., Ціхановська О. М. С У статті розкрито роль роздрібних продовольчих ринків у товарорусі сільськогосподарської продукції в 475
9442 Food consumption as an indicator of the state of the domestic food market Grigore Kaletnik, Victoria Tihanovskaya С The problem of food consamption as an indicator of food safety of the state is considered in the art 293
9441 Современные проблемы развития сельского хозяйства в контексте обострения продовольственного кризиса Цихановская В. М. С В статье рассматриваются теоретические основы развития сельского хозяйства как составной части народ 502
9440 Методичні підходи до аналізу рівня фінансової безпеки підприємств Мулик Ярославна Тд Розглянуто методичні підходи до аналізу рівня фінансової безпеки підприємств 521
9439 Система інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової безпеки підприємств: методичні підходи щодо її формування Мулик Я.І. Тд Розглянуто методичні підходи щодо формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення фінансов 610
9438 Влияние предпосевной обработки семян и внекорневых подкормок на формирование продуктивности бобов кормовых в условиях Лесостепи Украины Савченко В.О. Тд В условиях правобережной Лесостепи Украины для формирования высокопродуктивных посевов бобовых кормо 435
9437 Вплив елементів технології на формування урожайності бобів кормових в умовах Лісостепу правобережного Савченко В.О. Тд В умовах Лісостепу правобережного такі елементи технології вирощування бобів кормових, як спосіб пер 618
9436 Конкурентоспособность технологий выращивания бобов кормовых на зерно в условиях Правобережной Лесостепи Украины Савченко В.О. С Обоснованы основные этапы оценки конкурентоспособности технологии выращивания бобов кормовых на зерн 710
9435 Технологія вирощування бобів кормових в умовах Лісостепу правобережного Колісник С.І., Кобак С.Я., Савченко В.О. С Впровадження у виробництво ефективних конкурентоспроможних, з високим рівнем окупності енергії, ада 666
9430 Роль обліково-аналітичного забезпечення в управлінні фінансовою безпекою аграрних підприємств Мулик Я.І. Тд Розглядається роль обліково-аналітичного забезпечення в управлінні фінансовою безпекою аграрних підп 675
9403 Теоретико-методичні засади дослідження кон'юнктури агропродовольчого ринку Ціхановська В. М. С В статті розкрита економічна суть поняття "кон`юнктура" і розглянуті основні підходи до ви 343
9402 Формування продуктивності бобів кормових в умовах Лісостепу правобережного Савченко В.О. С Вивчено вплив способу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень на основні показники 758
9401 Вплив способу передпосівної обробки насіння та системи удобрення на симбіотичну та зернову продуктивність бобів кормових Савченко В.О. Тд В умовах Лісостепу правобережного виявлено позитивний вплив інокуляції насіння у поєднанні з водороз 471
9400 Симбіотична та зернова продуктивність бобів кормових залежно від способу передпосівної обробки насіння та системи удобрення в умовах Лісостепу правобережного Савченко В.О. С Вивчено вплив способу передпосівної обробки насіння та системи удобрення на формування симбіотичної 461
9399 Формування індивідуальної та зернової продуктивності бобів кормових залежно від способу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень в умовах Лісостепу правобережного Петриченко В.Ф., Кобак С.Я., Савченко В.О. С В умовах Лісостепу правобережного на сірих лісових грунтах одержано урожайність зерна бобів кормових 642
9380 Макроэкономическое регулирование аграрного рынка украины в условиях институциональных изменений Осецкий В.Л., Прилуцкий А.М С В статье рассматриваются особенности становления аграрного рынка, его количественные и качественные 475
9379 Институциональная среда и ее роль в развитии аграрного рынка А. М. Прилуцкий С Анализируются институциональные мнения об аграрном рынке, связанные с формированием новых форм собст 562
9375 Пріоритетні напрямки державного регулювання аграрного ринку В.Л. Осецький,А.М. Прилуцький С Розкрито сутність та особливості державного регулювання аграрного ринку. Визначено проблемні питання 585
9372 Реактивна парова турбіна Борисюк Дмитро Вікторович, Твердохліб Ігор Вікторович, Яцковський Віктор Іванович, Півнюк Андрій Вікторович С Анотація: у статті пропонується спроектувати реактивну парову турбіну для вироблення теплової та ел 1534
9371 Особливості вібродіагностики низькообертових підшипників кочення Борисюк Д. В., Твердохліб І. В., Полєвода Ю. А. С Анотація. У статті пропонується розглянути основні особливості діагностики низькообертових підшипни 1052
9370 Установка для комбінованого вироблення тепло- та електроенергії з використанням альтернативних джерел енергії для фермерських господарств Борисюк Дмитро Вікторович, Твердохліб Ігор Вікторович, Христиченко Роман Леонідович, Поперечний Віталій Валерійович С Анотація: у статті пропонується спроектувати установку для комбінованого вироблення тепло- та елект 630
9369 ПАРОВА ТУРБІНА Борисюк Дмитро Вікторович, Твердохліб Ігор Вікторович, Кузь Вадим Олександрович С Анотація: у статті пропонується спроектувати парову турбіну для вироблення електричної енергії з ви 764
9368 Системи вимірювання та аналізу вібрації, удару і шуму Борисюк Д. В., Яцковський В. І. С Анотація. У статті пропонується розглянути системи для вимірювання та аналізу вібрації, які являють 1773
9367 Підвіска обприскувача Борисюк Дмитро Вікторович, Твердохліб Ігор Вікторович, Франчук Олександр Анатолійович С Анотація: у статті пропонується спроектувати підвіску обприскувача, в якій зміна конструкції аморти 887
9356 Переваги і недоліки впровадження електронної податкової звітності з ПДВ Правдюк Н.Л. Тд Розкрито переваги і недоліки впровадження електронної податкової звітності з ПДВ 477
9339 Причини безробіття в Україні та шляхи його подолання Хаєцька О.П., Загоруйко М.О Тд 479
9337 Фінансовий лізинг в аграрному секторі економіки України Хаєцька О.П., Потапова І.В. Тд У статті розглянуто сучасний стан фінансового лізингу в галузі АПК, переваги та недоліки агролізингу 410
9336 Залучення іноземних інвестицій в АПК України Хаєцька О.П., Стефанішена І.М. Тд У данній статті проведено дослідження надходжень та перспектив залучення іноземних інвестицій в агро 425
9308 Особенности развития свеклосахарного производства украины в современных условиях Хаєцька О.П. С Проведен анализ современного состояния свеклосахарного производства в Украине. Исследована конкурент 1174
9306 Realities and prospects of abnormal risk management at agricultural enterprises of Ukraine Pravdvuk N. L., Nastenko M. M. С Розкрито реалії та перспективи управління ризиками в сільськогосподарських підприємствах України. 379
9303 Гармонізація важелів та механізмів управління конкурентоспроможністю сільскогосподарських підприємств Правдюк Н.Л., Рижмань Л.Д. Тд Розкрито питання утворення нестандартних форм конкурентоспроможності, які повинні по-новому комбінув 431
9296 Виробництво і використання біогазу в Україні: економічні і соціальні перспективи Токарчук Д.М., Яремчук О.В. С В статті розглянуто проблеми та перспективи виробництва біогазу з сировини сільськогосподарського по 639
9257 Спосіб переведення молочних корів з прив’язного утримання на безприврив’язне (Пат. на корисну модель № 86506) Вознюк О. І. Пнк Саме переведення молочних корів з прив’язного утримання на безприврив’язне дозволяє підвищити молоч 511
9255 Використання пробіотика «ентеро-актив» у годівлі перепелів порди фараон Чудак Р.А., Скоромна О.І., Вознюк О.І. С Досліджено ефективність використання пробіотика Ентеро-актив в годівлі перепелів м ’ясного напряму п 611
9242 Тенденции кредитной активности банков в посткризисный период Вдовенко Л.А. С В статтье анализируется деятельность коммерчиских банков Украины в сфере кредитования и обобщаются п 422
9234 Комунікативна компетентність у системі фахової підготовки майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К.В. С Анотація. Комунікативна компетентність у системі фахової підготовки майбутніх інженерів – аграрників 498
9233 Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної культури в студентів на заняттях з іноземної мови Ковальова К.В. С Подана стаття містить теоретичну та практичну інформацію про інноваційні методи формування іншомовно 591
9202 Financing of scientific, technical and innovative activities in the agricultural sector Olexandr G. Shpukulak, Lyudmyla I. Kurylo С The sources of financing of scientific and technical works and possible ways to improve the effectiv 214
9180 Імперативи розвитку аграрної сфери економіки в умовах технологічних змін Петриченко О.А. С Визначена роль аграрного сектору в національній економіці України. Узагальнено наукові позиції щодо 665
9059 Обоснование технологической и конструктивной схемы вибрационной барабанной зерносушилки. Пазюк О.Д., Янович В.П. Тд 443
9058 Вибрационные барабанные зерносушилки и обоснование технологических конструктивных схем Паламарчук І.П., Пазюк О.Д., Янович В.П., Пазюк В.М. Тд 549
9044 Договір поставки: Зміст та особливості Письменна О.П., Динисюк М.Д. Тд Договір поставки: Зміст та особливості 650
9043 Договір поставки: Зміст та особливості Письменна О.П., Динисюк М.Д. Тд Договір поставки: Зміст та особливості 436
9017 Державне регулювання конкурентоспроможності підприємств Письменна О.П., Войтенко О.І., Дремух І.В. С Розкриваються основні поняття державного регулювання та його складових частин. Приділено увагу співв 526
9011 Формування соціально-виробничої сисетми зайнятості сільського населення Токарчук Д. М. Знп Розглянуто поняття соціально-виробничої системи зайнятості, проаналізовано її стан на загальнодержав 490
8980 Правові засади регулювання операцій з довірчого управління майном Михальчишина Л.Г. С Розкрито нормативне регулювання операцій довірчого управління нерухомим майном в Україні та зарубіжн 1385
8971 Генеза поняття психічних станів особистості як психологічна проблема Клибанівська Т.М. С Генеза поняття психічних станів особистості 1266
8960 Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки фахівців з економічної кібернетики Смілянець О. Г. С В статті розглядається проблема професійної підготовки фахівців з економічної кібернетики засобами і 459
8926 Керований віброзбуджувач (Пат. на винахід № 104108) Чубик Р. В., Ярошенко Л. В., Мокрицький Р. Б., Деньщиков О. Ю. Пнв Керований віброзбуджувач для вібраційних машин що можуть використовуватись у різних галузях промисло 540
8925 Керований віброзбуджувач Ярошенко Л. В., Чубик Р. В. Пнв Керований віброзбуджувач для вібраційних машин, що можуть використовуватись для різних галузей проми 596
8924 Керований віброзбуджувач для вібраційних технологічних машин з тороїдальним робочим контейнером (Пат. нв винахід № 107870) Чубик Р. В., Ярошенко Л. В., Мокрицький Р. Б. Пнв Керований віброзбуджувач для вібраційних технологічних машин з тороїдальним робочим контейнером, що 480
8915 Спосіб переміжного вібромоношарного сушіння Ярошенко Л. В., Омельянов М. О. Пнв Спосіб переміжного вібромоношарного сушіння зернової продукції із застосуванням явища термодифузії. 599
8873 Вібровідцентрова сушарка (Пат. на корисну модель № 80873) Янович В. П. Пнк Вібровідцентрова сушарка містить підпружинений корпус, приводний вал з дебалансами та перфорованого 386
8871 Вібраційний млин (Пат. на корисну модель № 80872) Янович В. П. Пнк Вібраційний млин містить підпружинені помольні камери, які ексцентрично розміщені відносно центральн 457
8863 Вібровідцентровий дезінтегратор (Пат. на корисну модель № 77877) Янович В. П. Пнк Вібровідцентровий дезінтегратор містить обід, дебаланси, циліндричний контейнер з робочими зонами, в 466
8858 Вібровідцентрова сушарка (Пат. на корисну модель № 80873) Паламарчук І. П., Янович В. П., Зозуляк І. А., Зозуляк О. В. Пнк Вібровідцентрова сушарка містить підпружинений корпус, приводний вал з дебалансами та перфорованого 434
8843 Роль багаторічних бобових трав в сталому розвитку вінницької області Шкатула Ю. М., Кириленко Л. В. С Обгрунтовано вагому роль збільшення площ вирощування багаторічних бобових трав для грунтів Вінницько 978
8819 Особливості облікової політики фермерських господарств Коваль Н.І. С Проаналізовано особливості ведення обліку та облікової політики фермерських господарств, визначено о 1846
8818 Переваги та недоліки акцизних зборів Бурлака О.М., Грабенко Л.М. Тд Досліджено існуючі проблеми у застосуванні акцизного податку в регулюванні зовнішньоекономічної діял 551
8814 Вібророторна дробарка (Пат. на корисну модель № 85270) Янович В. П. Пнк Вібророторна дробарка містить завантажувальну та розвантажувальну горловину, приводний вал з ротором 453
8797 Вібромашина для сушіння гранульованих і зернистих матеріалів у віброкиплячому шарі (Пат. на корисну модель № 84564) Чубик Р. В., Зозуляк І. А. Мокрицький Р. Б., Зозуляк О. В. Пнк Вібромашина для сушіння гранульованих і зернистих матеріалів у віброкип`ячому шарі містить корпус U- 542
8796 Керований синхронний віброзбуджувач (Пат. на корисну модель № 84565) Чубик Р. В., Зозуляк І. А., Мокрицький Р. Б., Зозуляк О. В. Пнк Керований синхронний віброзбуджувач містить корпус, в якому на підшипниках встановлено привідний вал 591
8792 Планетарний млин (Пат. на корисну модель № 85667) Янович В. П. Пнк Планетарний млин містить водило, на якому розміщено тримачі з помольними камерами. Містить планетарн 439
8791 Вібраційний млин (Пат. на корисну модель № 85664) Янович В. П. Пнк Вібраційний млин містить підпружинений тороподібний контейнер, завантажувальну та розвантажувальну г 471
8789 Реактор-змішувач (Пат. на корисну модель № 83087) Янович В. П. Пнк Реактор-змішувач містить станину, реакційну ємність, електропривід, з`єднаний зі змішувальним пристр 504
8788 Адаптивний пристрій для сушіння матеріалу у віброкиплячому шарі (Пат. на корисну модель № 80207) Чубик Р. В., Зозуляк І. А., Бандура В. М., Зозуляк О. В. Пнк Адаптивний пристрій для сушіння матеріалу у віброкиплячому шарі, що складається з корпусу U-подібної 435
8754 Вібраційний подрібнювач (Пат. на корисну модель № 79064) Янович В. П. Пнк Вібраційний подрібнювач складається з завантажувального бункера, вивантажувальної горловини та ножов 463
8750 Вертикальна вітроелектростанція "Зеніт" (Пат. на корисну модель № 76778) Янович В. П. Пнк Вітроелектростанція містить вітропровід, вітротурбіни, електрогенератори, елементи для нагрівання по 457
8467 Розсіяння і довжина локалізації в стрічковому акустичному хвилеводі з хаотично нерегулярними границями Бурдейна О.В., Бурдейний В. М., Гель П.В., Шевчук О.Ф. С Застосуванням методу конформних відображень у поєднанні з методом функцій Гріна досліджено розсіяння 605
8071 Облікова політика підприємств щодо операцій з управління нерухомим майном Михальчишина Л.Г. С Розглянуто особливості та визначені основні завдання організації обліку операцій з управління нерухо 583
8070 Правові засади регулювання операцій з довірчого управління майном Михальчишина Л.Г. С Охарактеризовано основні нормативні акти з регулювання операцій з довірчого управління нерухомим май 705
7818 Техніко-експлуатаційні характеристики тракторів сільськогосподарського виробництва. Довідник. Гуцаленко О.В., Пясецький А.А. Д 4
7817 Випробування автотракторних дизельних двигунів внутрішнього згоряння. Методичні вказівки. Анісімов В.Ф. ,Пясецький А.А., Д В методичних вказівках до курсу “Трактори і автомобілі”, розділ “Теорія тракторів і автомобілів” под 19
7816 Паливні системи автотракторних дизельних двигунів внутрішнього згоряння. Методичні вказівки. Анісімов В.Ф. ,Пясецький А.А., Д В методичних вказівках до курсу «Трактори та автомобілі» розділ «Основи теорії, конструювання і ан 49
7815 Робоча програма з тракторів і автомобілів для підготовки студентів напряму 6.100102 "Процеси. машини та обладнання агропромислового виробництва" Анісімов В.Ф. ,Пясецький А.А.,Рябошапка В.Б. Д 15
7510 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси та кредит" Вдовенко Л.О., Гуцаленко Л.В. Іщенко Я.П., Прутська О.О., Мараховська Т.М. Пвф Обов’язковою умовою виходу економіки держави із фінансової кризи є адекватна система бухгалтерського 1
7440 Селекція і насінництво плодово-ягідних, овочевих культур та винограду.Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах ІІ–ІV рівнів акредитації з напряму 6.090101 – «Агрономія» із фаховим спрямуванням „Плодоовоч Чернецький В.М.,Чередниченко В.М., Паламарчук І.І., Нп Навчальна дисципліна „Селекція та насінництво плодово-ягідних, овочевих культур та винограду’’ є одн 0
7439 Помологія: програма навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.090101 - «Агрономія» спеціальності «Плодоовочівництво і виноградарство» Чередниченко Л.І., Чередниченко В.М., Паламарчук І.І., Мудріцька Л.М., Нп Помологія опирається на знання та уміння, отримані з таких дисциплін як плодівництво, розсадництво, 19
7438 Помологія: програма навчальної дисципліни навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 6.090101 - „Агрономія” Чередниченко Л.І., Чередниченко В.М., Паламарчук І.І., Мудріцька Л.М., Нп Помологія опирається на знання та уміння, отримані з таких дисциплін як плодівництво, розсадництво, 4
7437 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт студентами сільськогосподарських навчальних закладів ІІ–ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України зі спеціальності 6.090101 Чернецький В.М., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Давимока О.В. Мв В методичних вказівках викладені основні вимоги при проведенні лабораторних занять з технології збер 58
7436 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт студентами сільськогосподарських навчальних закладів ІІ–ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України зі спеціальності 6.090101 Чернецький В.М., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Давимока О.В. Мв В методичних вказівках викладені основні вимоги при проведенні лабораторних занять з технології збер 6
7435 Технологія зберігання і переробки продцкції рослинництва: Методичні рекомендації щодо проведення комплексної контрольної роботи студентами вищих аграрних закладів ІІ–IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України зі спеціальн Чернецький В. М., Чередниченко В. М., Чередниченко Л. І., Вдовенко С. А., Мв Наводиться 30 варіантів формалізованих завдань рівнозначної складності прогармного матеріалу дисципл 0
7434 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Програма для студентів агрономічного факультету із спеціальності 7.090101 Агрономія. Чернецький В.М., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Вдовенко С.А., Давимока О.В. Нп Висвітлено програму вивчення дисципліни, яка охоплює принципиконсервування продукції рослинництва, в 5
7433 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Програма вивчення дисципліни для вищих с.-г. навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності 6.030601 – «Менеджмент організацій» спеціалізація «Державне регулювання та управління в гал Чернецький В.М., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Вдовенко С.А., Давимока О.В. Нп Розкрито програму вивчення дисципліни, яка охоплює теми від характеристики загальних принципів збері 0
7432 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Програма вивчення дисципліни для вищих с.-г. навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності 6.030509 – «Облік і аудит», «Облік і аудит» зі спеціалізацією «Фінансування і кредитування Чернецький В.М., Чередниченко В.М., Вдовенко С.А., Чередниченко Л.І., Давимока О.В. Нп Розкрито програму вивчення дисципліни, яка охоплює теми від характеристики загальних принципів збері 1
7431 Технологія виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. Програма вивчення дисципліни для вищих с.-г. навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності 6.100101 – Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І. Нп Розкрито програму вивчення дисципліни, яка охоплює теми від характеристики загальних принципів збері 2
7430 Овочівництво. Програма для вищих сільськогосподарських навчальних закладів напряму підготовки 6.090101 “Агрономія” Чернецький В. М., Чередниченко В.М., Вдовенко С.А., Нп Історія овочівництва. Учені та науково-дослідні установи країни. Стан та перспективи розвитку галузі 144
7429 Фінансовий облік. Програма навчальної практики для студентів факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Гура О.О. Нп Фінансовий облік. Програма навчальної практики спрямована на закріплення теоретичних знань, отримани 6
7428 Фінансовий облік. Робочий зошит для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Правдюк О.Л., Гуцаленко О.О., Гура О.О. Мв Фінансовий облік. Робочий зошит для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та ау 10
7427 Професійна практика Програма професійної практики для слухачів Центру післядипломної освіти та дорадництва галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Плахтій Т.Ф., Коваль Л.В. Нп Професійна практика. Програма професійної практики спрямована на закріплення теоретичних знань, отри 1
7426 Фінансовий облік. Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Гуцаленко О.О,, Гура О.О. Мв Фінансовий облік. Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентам факультету обліку 6
7425 Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни "Облік і аудит" для студентів галузі знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки – 6.030601 «Менеджмент» ОКР «Бакалавр» Правдюк Н.Л., Коваль О.В., Фабіянська В.Ю. Д 3
7424 Машини і механізми виробничих процесів у тваринництві. Методичні вказівки і завдання до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” денної та заочної форми навчання. Журенко Ю.І., Похвалюк С.Г., Яропуд В.М.. Мв Методичні вказівки містять завдання, поради і вимоги до виконання курсової роботи з дисципліни “Маши 13
7423 Розрахунок ліній приготування кормів. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Машини та обладнання для тваринництва" для студентів факультету механізації сільського господарства денної і заочної форм навчання з напряму підготовки 6.05 Грицун A.B., Пришляк В.М., Яропуд В.М. Мв В методичних вказівках викладено порядок виконання курсової роботи, яка є завершальним етапом при ви 12
7422 Машини та обладнання для тваринництва. Завдання до виконання лабораторних робіт для студентів факультету механізації сільського господарства з напряму підготовки 6.050503 “Обладнання переробних та харчових виробництв” денної та заочної форми навчання. Грицун А.В., Яропуд В.М., Бабин І.А.. Мв Завдання містять тему, мету, контрольні питання та вимоги до виконання лабораторних робіт з дисциплі 3
7421 Звітність підприємств. Методичні рекомендації для виконання практичних завдань для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.030509.01 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Гудзенко Н.М., Настенко М.М. Мв Представлені методичні рекомендації включають перелік тем, що виносяться на теоретичне опрацювання 4
7420 Фінансовий облік. Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Гуцаленко О.О., Гура О.О. Мв Фінансовий облік. Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентам факультету обліку 1
7419 Фінансовий облік. Програма навчальної практики для студентів факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Гура О.О. Нп Фінансовий облік. Програма навчальної практики спрямована на закріплення теоретичних знань, отримани 1
7418 Професійна практика Програма професійної практики для слухачів Центру післядипломної освіти та дорадництва галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Плахтій Т.Ф., Коваль Л.В. Нп Професійна практика. Програма професійної практики спрямована на закріплення теоретичних знань, отри 1
7417 Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів і магістрів спеціальності 7.09010101, 8.09010101 «Агрономія» Насінництво овочевих і баштанних культур Чернецький В.М. Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І. Нп „Насінництво овочевих і баштанних культур” – належить до циклу вибіркових дисциплін, що вивчаються с 0
7416 Методичні рекомендації щодо підготовки, написання і захисту дипломних робіт студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.09010104 - «Агрономія» з фахового спрямування «Плодоовочівництво і виноградарство» Чернецький В.М. Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Зрібняк Б.І. Мв Метою випускної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» систематизація отриманих впрод 4
7415 Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів і магістрів спеціальності 7.09010104, 8.09010104 “Плодоовочівництво і виноградарство” Насінництво овочевих і баштанних культур Чернецький В.М. Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І. Нп „Насінництво овочевих і баштанних культур” – належить до циклу вибіркових дисциплін, що вивчаються с 0
7414 Методичні вказівки для написання й оформлення дипломної роботи за ОКР „Спеціаліст“ зі спеціальністі 7.09010104 „Плодоовочівництво і виноградарство” Чернецький В.М. Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Вдовенко С.А. Мв Кваліфікаційна робота за ОКР „Спеціаліст“ (далі дипломна робота) є результатом особистих наукових до 2
7413 Світові агротехнології в овочівництві: програма з дисципліни для студентів з галузі знань 1301 «Агрономія», спеціальність 7.09010104 «Плодоовочівництво і виноградарство» Вдовенко С.А., Чередниченко В.М., Чернецький В.М. Нп Корінне реформування і становлення вітчизняної економіки, розвиток ринкових відносин за умов соціаль 22
7406 «Курс лекцій з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка»», навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування». І частина Дзісь В.Г., Смілянець О.Г., Тадевосян Р.Г. Нп У конспекті лекцій розглядаються питання щодо основ інформатики та комп’ютерної техніки, сучасне апа 33
7405 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Коляденко С.В. Мв Сучасне сільськогосподарське виробництво вимагає значного скорочення періоду адаптації молодих спеці 18
7404 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 7.030502 «Економічна кібернетика», 8.030502 «Економічна кібернетика» спеціальн Коляденко С.В. Мв Сучасне сільськогосподарське виробництво вимагає значного скорочення періоду адаптації молодих спеці 11
7403 Методичні вказівки для виконання дипломної роботи студентами IV курсу напряму підготовки 6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство" Прокопчук В.М., Солоненко В.І., Василевський О.Г.,Нейко І.С., Мв Дипломний робота (ДР) студента, що пройшов курс навчання зі спеціальності "Лісове і садово-парк 5
7363 «Екологічна та техногенна безпека» Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів агрономічного факультету з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансов Разанов С.Ф., Вітер Н.Г.,Ткачук А.П. Мв Методичні матеріали допоможуть студентам у процесі самостійної роботи усвідомити екологічні закони, 2
7362 «Основи екології ». Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів агрономічного факультету з напрямку підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв Методичні матеріали допоможуть студентам у процесі самостійної роботи усвідомити екологічні закони, 40
7361 Екологія ». Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів агрономічного факультету з напрямку підготовки 6.051714 «Харчові технології та інженерія» Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв Методичні матеріали допоможуть студентам у процесі самостійної роботи усвідомити екологічні закони, 1
7360 « Екологіїя ». Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів заочної форми навчання факультету механізації сільського господарства за спеціальністю 7.10010203 «Механізація сільського господарств Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв Методичні матеріали допоможуть студентам у процесі самостійної роботи усвідомити екологічні закони, 1
7359 «Екологіїя». Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів заочної форми навчання факультету менеджменту з напрямку підготовки :6.030601 «Менеджмент» Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв Методичні матеріали допоможуть студентам у процесі самостійної роботи усвідомити екологічні закони, 0
7358 «Основи екології».Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять для студентів факультету менеджменту заочної форми навчання із спеціальності 7.03050901«Облік і аудит». Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної д 1
7357 «Екологія».Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва денної форми навчання з напрямку підготовки 6.051701 «Харчові технології Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної д 3
7356 «Екологія».Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять для студентів факультету механізації сільського господарства заочної форми навчання із спеціальності 7.10010203 «Механізація сільського господарства» Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної д 1
7355 «Екологія».Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять для студентів факультету менеджменту заочної форми навчання з напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент». Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної д 2
7354 «Основи екології».Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять для студентів факультету менеджменту заочної форми навчання із спеціальності 7.03060101«Менеджмент організацій і адміністрування» Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної д 1
7353 «Основи екології».Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять для студентів агрономічного факультету денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство». Разанов С.Ф., Вітер Н.Г. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної д 57
7352 «Основи екології».Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять для студентів агрономічного факультету денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство». Разанов С.Ф., Вітер Н.Г. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної д 1
7351 «Екологічна та техногенна безпека» Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання 3 напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього Разанов С.Ф., Вітер Н.Г.,Ткачук А.П. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з дисципліни « 3
7350 Практикум Для проведення лабораторних робіт Із дисципліни «фітопатологія» Для студента зі спеціальності 6.090101 «Агрономія» Пінчук Н.І., Буткалюк Т.О., Окрушко С.Є., Вергелес П.М. Нп Розраховано на студентів агрономічного факультету спеціальностей 6.090101 - „Агрономія” абітурієнтів 144
7349 Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни ”Світові агротехнології” Спеціальність: 8.09010101 ”Агрономія” Напрям підготовки: 0901 – ’’Сільське господарство і лісництво” ОКР – 8.09010101 ”Магістр” Паламарчук В.Д., Поліщук І.С. К Комплексної контрольної роботи з дисципліни: ”Світові агротехнології” для спеціальності: 8.09010101 19
7348 Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни ”Система адаптивних технологій вирощування зернових культур” Спеціальність: 8.09010101 ”Агрономія” Напрям підготовки: 0901 – ’’Сільське господарство і лісництво” ОКР – 8.09010101 ”Магістр” Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., К Комплексної контрольної роботи з дисципліни: ” Система адаптивних технологій вирощування зернових ку 11
7347 Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни ”Еколого-біологічне рослинництво” Спеціальність: 7.09010101 ”Агрономія” Напрям підготовки: 0901 – ’’Сільське господарство і лісництво” ОКР – 7.09010101 ”Спеціаліст” Паламарчук В.Д., Поліщук І.С. К Комплексної контрольної роботи з дисципліни: ”Еколого-біологічне рослинництво” для спеціальності: 7. 7
7346 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з курсу “Технологія та маркетингові засади виробництва зернових культур” для магістрів другого року навчання Агрономічного факультету Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Максімов А.М. Мв Трансформація вітчизняної економіки від командно-адміністративної до ринкової спричинила безпрецеден 9
7345 Методмчні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання з курсу “Технологія виробництва продукції рослинництва” для студентів І курсу Агрономічного факультету, спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» спеціалізації «Ек Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Максімов А.М. Мв «Технологія виробництва продукції рослинництва» є однією із провідних галузей виробництва сільського 29
7344 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з курсу “Рослинництво з основами кормовиробництва” для студентів третього курсу Агрономічного факультету, спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Максімов А.М. Мв Рослинництво з основами кормовиробництва” є однією із провідних галузей виробництва сільськогосподар 5
7343 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з курсу „Екологічна раціоналізація сучасних технологій” студентами-магістрами Агрономічного факультету, спеціальності 8.070801 „Екологія і охорона НС” Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Остапчук М.О., Максімов А.А. Мв Методичні вказівки містять вступ, структуру курсової роботи, зміст окремих розділів роботи та форму 7
7342 Лабораторний зошит виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни „Технологія виробництва продукції рослинництва” Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Палагнюк О.В. Мв Курс лабораторно-практичних занять із дисципліни ТВПР дає можливість студентам ознайомитись з вимога 69
7341 Лабораторний зошит виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни „Системи промислових технологій в агропромисловому комплексі” (Рослинництво) Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Палагнюк О.В. Мв Курс лабораторно-практичних занять із дисципліни СПТ АПК (Рослинництво) дає можливість студентам озн 8
7340 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з курсу “Екологічна раціоналізація сучасних технологій” для магістрів першого року навчання Агрономічного факультету, спеціальності «Екологія та охорона навколишнього сере Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Максімов А.А. Мв “Екологічна раціоналізація сучасних технологій” (рослинництво) є однією із провідних галузей виробни 10
7339 Програма «Парковпорядкування» навчальної дисципліни для бакалаврів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М.,Липовий В.Г., Матусяк М.В. Нп Програма вивчення навчальної дисципліни «Парковпорядкування» складена відповідно до освітньо-професі 0
7338 «Будівництво і експлуатація садово-паркових об’єктів» Програма навчальної дисципліни для бакалаврів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М.,Липовий В.Г. Нп Програма вивчення навчальної дисципліни «Будівництво і експлуатація садово-паркових об’єктів» складе 1
7336 Практикум з геології. Для студентів вищих аграрних закладів з агрономічних, екологічних та лісогосподарських спеціальностей. Барвінченко В. І., Цицюра Я. Г., Броннікова Л. Ф. Нп Складено на оcнові типової програми " Геологія з основами геоморфології" для підготовки ба 309
7334 Електротехнічні матеріали // Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Рубаненко О.О. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни «Електротехнічні матеріали» для підготовки студентів спря 6
7333 Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Програма Вибіркової навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» ОКР «Бакалавр» Мараховська Т.М., Марченко С.К. Нп Програма з вибіркової дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» містить структуру в 0
7331 Теорія державного регулювання природовикористання та природоохоронної діяльності. Програма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівень «Магістр», галузь знань 1801 «Специфі Чорнопищук Т.І., Бурлака Н.І., Кошельник В.М., Бурлака О.М. Нп Перебудова економічного та соціального життя України, зростання обсягів виробництва продукції і, як 0
7330 Економіко-математичне моделювання в митній справі. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», фахове спрямування "ІСУ в митних органах Коляденко С.В., Рузакова О.В. Мв Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який містить рекомендації для вивчення дисципл 12
7329 Економетрика. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.030508 “Фінанси та кредит” ОКР “Бакалавр”. Бурдейна Л.І., Мусієнко О.Л. Мв Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який містить рекомендації для вивчення дисципл 1
7327 Програма навчальної практики по дисципліні «Звітність підприємств» для підготовки спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст»/ Настенко М.М., Гудзенко Н.М.Корпанюк Т.М.. Нп Програма навчальної практики для підготовки спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка і підприємницт 0
7326 Звітність підприємств. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.030509 01 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Гудзенко Н.М., Настенко М.М., Нп Представлена програма включає в себе перелік тем теоретичних (лекції) та практичних занять і їх коро 3
7325 Державний фінансовий контроль. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 “Облік і аудит”. Шевчук О.Д., Чудак Л.А. Мв Державний фінансовий контроль. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денно 0
7324 Організація і методика аудиту. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А., Фабіянська В.Ю., Здирко Н.Г. Мв Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань – 0305 «Економіка та п 4
7323 Організація і методика аудиту. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Гуцаленко Л.В., Фабіянська В.Ю. Нп Програма навчальної дисципліни містять перелік тем лекційних занять, їх план, перелік тем практичних 4
7322 Організація обліку. Методичні рекомендації для проведення навчальної практики для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Любар О.О., Коваль Л.В., Новодворська В.В. Мв Методичні вказівки для проведення навчальної практики підготовлено з метою вдосконалення методичног 1
7321 Організація обліку. Програма навчальної практики для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Любар О.О., Коваль Л.В., Новодворська В.В. Нп Програму навчальної практики підготовлено з метою методичного забезпе-чення практичної підготовки с 1
7320 Пост-аудит в митній службі. Навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» Гуцаленко Л.В., Марчук У.О., Козаченко А.Ю. Нп Навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 4
7319 Професійна практика. Методичні рекомендації для проведення професійної практики для слухачів Центру післядипломної освіти та дорадництва галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Коваль Л.В., Плахтій Т.Ф. Мв Професійна практика. Методичні вказівки для проведення професійної практики для слухачів Центру післ 0
7317 Контроль і ревізія. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 „ Облік і аудит”. Михальчишина Л.Г., Чудак Л.А. Мв Методичні рекомендації та завдання з курсу "Контроль і ревізія" є інформаційною базою для 47
7316 Організація аналітичної роботи. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Коваль Н.І., Материнська О.А. Мв Методичні вказівки призначені для виконання практичних завдань дисципліни «Організація аналітичної р 1
7315 Програма навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" Кубай О.Г., Кірєєва Е.А. Нп Основна мета нового етапу адміністративної реформи полягає у створенні ефективної системи державного 2
7301 Програма комплексного державного іспиту галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» Ціхановська В.М., Фіщук Н.Ю. Пкд Програму державного екзамену підготовлено відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та варіати 0
7299 Менеджмент організацій. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» /галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / напрям підготовки 7.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування (за видам Фіщук Н.Ю., Фищук Б.П. Нп Перехід економіки України на ринкові відносини вимагає вивчення методів управління на рівні окремої 1
7298 Основи менеджменту: методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» Інституту післядипломної освіти та дорадництва / Герасименко Ю.В Мв Методичні вказівки підготовлено на основі навчальної програми дисципліни «Основи менеджменту» (реком 4
7293 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» ОКР «Спеціаліст» за професійним спрямуванням «Менеджмент організації і адміністрування (за видами е Ціхановська В. М., Фіщук Н.Ю., Герасименко Ю.В. Мв Сучасне сільськогосподарське виробництво вимагає значного скорочення періоду адаптації молодих спеці 2
7287 Стратегічний управлінський облік в АПК. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Лепетан І.М., Соловйова М.М. Мв У методичних вказівках розкрито структуру змісту навчальної дисципліни «Стратегічний управлінський 3
7286 Державний фінансовий контроль. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 “Облік і аудит” Шевчук О. Д., Чудак Л.А., Козаченко А.Ю. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання 1
7285 Програма навчальної практики для студентів III курсу факультету обліку і аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» фахового спрямування «Контроль і ревізія в митних органах», які Фабіянська В.Ю., Марчук У.О., Козаченко А.Ю. Нп Програма навчальної практики містить тематичний план практики, що розрахований на чотири тижня, вимо 0
7284 Митний контроль та митне оформлення. Програма навчальної практики для студентів III курсу факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» фахового спрямування «Кон Фабіянська В.Ю., Марчук У.О., Козаченко А.Ю. Нп Програма навчальної практики містить тематичний план практики, що розрахований на один тиждень, вимо 8
7283 Бухгалтерський облік (загальна теорія). Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр». Китайчук Т.Г., Правдюк О.Л., Душкевича В.Г., Яремчук Н.Ф. Мв Методичні рекомендації до самостійної роботи містять шкалу оцінювання, тематичний план самостійної р 94
7282 Бухгалтерський облік (загальна теорія). Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр». Китайчук Т.Г., Правдюк О.Л., Душкевича В.Г., Яремчук Н.Ф. Мв Методичні рекомендації до самостійної роботи містять шкалу оцінювання, тематичний план самостійної р 87
7281 Звітність підприємств. Методичні рекомендації для виконання практичних завдань для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Гудзенко Н.М., Настенко М.М., Корпанюк Т.М. Мв Представлені методичні рекомендації включають перелік тем, що виносяться на теоретичне опрацювання 53
7280 Технологія продуктів забою тварин. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами заочної форми навчання факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.090102 ТВіППТ Власенко В.В.,Фаріонік Т.В. Мв Дисципліна "Технологія продуктів забою тварин" займає важливе місце у формуванні знань ква 85
7279 Страхування майна сільськогосподарських товаровиробників Марценюк-Розарьонова О. В. Мвв В монографії здійснено обґрунтування теоретико – методичних положень і розробка науково–практичних р 5
7278 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 7.030502 «Економічна кібернетика», 8.030502 «Економічна кібернетика» спеціальн Коляденко С.В., Поліщук Н.В., Ушкаленко І.М., Коваленко О.О., Січко Т.В., Денисюк В.О. Мв Методичні рекомендації під час підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за 0
7277 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Коляденко С.В., Поліщук Н.В., Ушкаленко І.М., Паламарчук Є.А., Коваленко О.О., Бурденюк І.І., Бурдейна Л.І., Січко Т.В., Денисюк В.О. Мв Методичні рекомендації під час підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за 162
7276 Основи фахової діяльності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Бережнюк Н.А. Нп Навчальний посібник розроблено відповідно до навчального плану та програми з дисципліни «Основи фахо 88
7275 Основи фахової діяльності. Програма навчальної дисципліни напряму підготовки 6.090102 «ТВіППТ» у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Бережнюк Н.А. Нп Програма навчальної дисципліни «Основи фахової діяльності» напряму підготовки 6.090102 «ТВіППТ» спря 88
7274 Фінанси. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», освітнь Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв Методичні вказівки містять структуру всього курсу з організації проведення самостійної роботи. Приз 109
7273 Методичні вказівки "Нарисна геометрія. Збірник задач". для студентів напрямів підготовки 6.100 102 – Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва, 6.050 503 – Машинобудування. Джеджула О.М., Островський А.Й. Мв Збірник задач складений у відповідності з програмою курсу з нарисної геометрії та містить задачі, як 17
7272 Кредитування в АПК. Методичні вказівки для самостійної роботи для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціальності « Фінанси та к Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв Методичні вказівки призначені для вивчення курсу «Кредитування в АПК», зокрема дають можливість закр 7
7271 Кредитування в АПК. Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв Методичні вказівки призначені для вивчення курсу «Кредитування в АПК», зокрема дають можливість закр 7
7270 Фізіологія сільськогосподарських тварин: Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6. 090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Чудак Р. А., Подолян Ю. М. Мв Методичні рекомендації містять назви тем, перелік питань та список рекомендованої літератури, теми н 35
7269 Податкова система. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Федоришина Л.І. , Голишевська Л.В Нп Программа вибіркової навчальної дисципліни містить структуру навчальної дисципліни, теми практичних 1
7268 Податкова система. Методичні вказівки для самостійної роботи та вивчення вибіркової навчальної дисципліни студентами денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Федоришина Л.І. , Голишевська Л.В Мв Викладений матеріал методичних вказівок містить питання для завдання для самостійної роботи по те 2
7267 Податкова система. Методичні вказівки для проведення практичних занять та вивчення вибіркової навчальної дисципліни студентами денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмен Федоришина Л.І. , Голишевська Л.В Мв Викладений матеріал методичних вказівок містить питання для практичних занять по темах з курсу „Пода 1
7266 Збірник задач для підготовки бакалаврів денної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Голишевська Л.В. Мв Збірник містять задачі по темах дисципліни та приклади розв’язку деяких із них. Містить глосарій та 1
7265 Податкова система. Збірник задач для підготовки бакалаврів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 Економічна кібернетика Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Голишевська Л.В. Мв Збірник містять задачі по темах дисципліни та приклади розв’язку деяких із них. Містить глосарій та 19
7264 Програма для складання кандидатського іспиту із спеціальності 06.01.06 – Овочівництво. Чернецький В.М. Пкд Характерною особливістю галузі овочівництва є те, що необхідно вирощувати велику кількість видів ово 0
7263 Експлуатація машин та обладнання. Методичні вказівки по оформленню звіту з експлуатаційно-виробничої практики студентами 4-го курсу за напрямом підготовки 6.100102 - "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" Середа Л.П., Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В., Григоришен В.М. Мв Метою проходження експлуатаційно-виробничої практики з дисципліни “Експлуатація машин та обладнання” 33
7262 Експлуатація машин та обладнання Робоча програма проходження експлуатаційно-виробничої практики студентами 4-го курсу за напрямом підготовки 6.100102 - "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" Середа Л.П., Кондратюк Д.Г., . Холодюк О.В, Григоришен В.М. Нп Практика проводиться в колективних, фермерсь¬ких та орендних господарствах, науково-виробничих об`єд 27
7261 Стратегічний управлінський облік в АПК. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Лепетан І.М., Соловйова М.О. Мв Глобальні зміни у всіх сферах людської діяльності викликають потребу у постійному пошуку нових форм 2
7260 Організація обліку. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.030509.01 «Облік і аудит» ОКР «Магістр». Новодворська В.В., Любар О.О. Мв Організація обліку. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт для студентів денної та заочн 3
7259 Програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях народного господарства» призначена для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». Новодворська В.В., Душкевич В.Г., Покиньчереда В.В. Нп Програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях народного господарства» призначена дл 11
7258 Бухгалтерський облік в галузях народного господарства. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», ОКР «Бакалавр» Новодворська В.В., Душкевич В.Г., Покиньчереда В.В., Козаченко А.Ю. Мв Методичні вказівки до виконання практичних занять підготовлено з метою стимулювання самостійної робо 35
7257 Організація обліку. Методичні рекомендації по проведенню практичних занять для студентів магістратури галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» Новодворська В.В., Любар О.О. Мв Методичні рекомендації по проведенню практичних занять з нормативної навчальної дисципліни «Організа 28
7256 «Аудит» Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму 6.03050201 «Економічна кібернетика» / Подолянчук О.А. Нп Викладений матеріал програми вибіркової навчальної дисципліни «Аудит» для студентів денної та 6
7255 Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентів спеціальності: 6.030509 «Облік та аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030502 «Економічна кібернетика», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» ОКР «Бакалавр» Томчук О.Ф. , Коваль Н. І. , Пльонсак О.Л. , Томчук. В.В. Мв Методичні вказівки містять рекомендації по виконанню студентами практичних завдань в розрізі кожної 106
7254 Податкова система. Методичні вказівки для самостійної роботи та вивчення вибіркової навчальної дисципліни студентами денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 Економіка і підприємництво напряму підготовки 6.030502 Економічна кібернетика Федоришина Л.І., Голишевська Л.В. Мв Однією зі складових фінансової полі¬тики є фіскальна політика, частиною якої є податкова політика. 19
7253 Облік в фермерських господарствах. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання Мулик Т.О., Коваль Н.І., Петриченко О.А., Материнська О.А. Мв Методичні вказівки призначені для виконання практичних завдань дисципліни «Облік в фермерських госпо 2
7252 Управлінський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання Лепетан І.М., Коваль О.В., Бурко К.В. Нп Перехід на національні стандарти бухгалтерського обліку, нові економічні умови розширюють функції т 4
7251 Стратегічний управлінський облік в АПК. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Правдюк Н.Л.,Лепетан І.М. Нп Глобальні зміни у всіх сферах людської діяльності викликають потребу у постійному пошуку нових форм 6
7250 Аудит. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 6.030502 «Економічна кібернетика» Подолянчук О.А., Томчук В.В. Мв Викладений матеріал методичних рекомендацій призначено для виконання практичних занять студентами д 3
7249 «Облік і звітність в оподаткуванні» Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 509 “Облік та аудит” Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Мулик Я.І., Мв Дисципліна «Облік і звітність в оподаткуванні» є нормативною дисципліною. В методичних вказі 48
7248 . Правове регулювання відносин власності.Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Письменна О.П. Мв Семінарські заняття допомагають студентам глибше оволодіти курсом міжнародне публічне право у відвед 1
7247 Міжнародне публічне право.Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Письменна О.П. Мв Семінарські заняття допомагають студентам глибше оволодіти курсом міжнародне публічне право у відвед 1
7246 Правове регулювання відносин власності.Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Письменна О.П. Мв Зміст СРС визначений навчальною програмою дисципліни «Міжнародне публічне право»методичними матеріал 0
7245 Банківське право. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Опольська Н.М. Мв Одним із найважливіших елементів ринкової інфраструктури будь-якої країни є банки, які відіграють ви 10
7244 Банківське право. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Опольська Н.М. Мв Самостійна робота студентів є важливим етапом всього процесу навчання і значною мірою забезпечує які 6
7243 Товарознавство. Методичні вказівки для проведення практичних занять та з організації самостійної роботи підготовки бакалаврів. Кафлевська С.Г., Довгань Ю.В. Мв Викладений матеріал містить вказівки з проведення практичних занять та організації самостійної робот 5
7242 Корпоративне управління. Методичні вказівки для проведення практичних занять та з організації самостійної роботи підготовки спеціаліста галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» Кафлевська С.Г., Довгань Ю.В. Мв Викладений матеріал містить вказівки для проведення практичних занять та з організації самостійної р 33
7241 Основи теорії систем і системного аналізу. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 6.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності) форма навчання: денна Киш Л.М., Леонтюк-Мельник О.В., Матвієнко О.Л. Мв Методичні вказівки містять вимоги до виконання лабораторних робіт та контрольні завдання, з дисциплі 2
7240 Основи теорії систем і системного аналізу.Програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності)” Киш Л.М., Потапова Н.А. Нп Останнім часом спостерігається тенденція до все більшої інтеграції в усіх сферах людської діяльності 1
7239 Міжгалузевий балансовий. Програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності)” Киш Л.М., Потапова Н.А. Нп Міжгалузевий балансовий метод застосовується для аналізу і планування виробництва і розподілу продук 1
7238 Основи інформаційних технологій в дорадництві.Програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр напряму підготовки 8.1801004 Дорадництво Киш Л.М., Потапова Н.А. Нп Стрімкий технологічний розвиток у сфері електроніки та кібернетики став передумовою інтенсивного нар 1
7237 Навчальна програма з курсу «Управлінські рішення» для студентів заочної форми навчання, напрям підготовки 6.030 «Менеджмент», 6.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 6.030.601 «Менеджмент» Самборська О. Ю.,Колесник Т.В. Нп Мета навчального курсу «Управлінські рішення» є отримання студентами знань як методологічного, так і 5
7236 Право соціального забезпечення. Програма навчальної дисципліни напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Опольська Н.М., Мельничук О.Ф. Нп Соціальна сутність сучасних держав виражається у їх загальнонаціональних функціях щодо освіти, культ 5
7235 Програма комплексного державного іспиту галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент», кваліфікація «Менеджер-управитель» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Ціхановська В.М., Фіщук Н.Ю., Березюк С.В., Головня О.М. Пкд Програму державного екзамену підготовлено відповідно до Галузевих стандартів вищої школи освіти та в 0
7234 Інформаційно-комунікаційні технології в юридичній практиці. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0304 - «Право», напряму підготовки 6.030402 - «Правознавство» Підгурський О.І., Потапова Н.А. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфіка-ційного рівня бакалавр гал 0
7233 Сімейне право. Програма навчальної дисципліни для студентів напрямів підготовки 6.030402 «Правознавство» Письменна О.П., Гель А.П. Нп Мета. Основною метою вивчення навчальної дисципліни «Сімейне право» є засвоєння курсантами основних 23
7232 Міжнародне приватне право. Програма навчальної дисципліни для студентів напрямів підготовки 6.030402 «Правознавство», Письменна О.П., Оверковська Т.К. Нп Викладання загальної частини курсу «Міжнародне приватне право» покликане дати студентам можливість о 9
7231 Правові основи підприємницької діяльності. Програма навчальної дисципліни для студентів напрямів підготовки 6.030402 «Правознавство», Письменна О.П., Мельничук О.Ф. Нп Дана програма розроблена у відповідності з навчальним планом підготовки юристів-бакалаврів денної ВН 0
7230 Банківське право. Програма навчальної дисципліни напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» Опольська Н.М. Мельничук О.Ф. Нп Предметом правового регулювання банківського права виступає специ¬фічна група суспільних відносин – 3
7229 Корпоративне управління. Методичні рекомендації по виконанню практичних занять студентами з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з галузі знань 0306 спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування Пронько Л.М., Клочковський О.С. Мв Забезпечення успішної діяльності корпорацій полягає у їх доступі до інвестиційних ресурсів. Водноч 3
7228 Корпоративне управління. Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи студентами з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з галузі знань 0306 спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організації і адмініструванн Пронько Л.М. Мв Забезпечення успішної діяльності корпорацій полягає у їх доступі до інвестиційних ресурсів. Водночас 2
7227 Державне управління та державна служба. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 1801 «Специфічні категорії». Спеціальність 8.18010018 «Адміністративний м Березюк С.В., Березюк Ю.Б., Клочковський О.В., Колесник Т.В. Мв У методичних рекомендаціях подаються вказівки до вивчення дисципліни, перелік тем, плани та зміст ау 2
7226 Міжнародне публічне право. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Письменна О.П. Мв Підготовка висококваліфікованих фахівців-юристів, конкурентоспроможних на ринку праці, а також здатн 1
7225 Інтелектуальна власність. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». Опольська Н.М. Мв Розвиток ринкових відносин, активізація підприємницької діяльності, зміни у соціально-економічному у 2
7224 Розведення сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки для виконання курсового проекту студентами ОКР «Бакалавр» за напрямом 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Добронецька В.О., Казьмірук Л.В., Пікула О.А., Сторожук І.В. Мв Викладений матеріал методичних вказівок дає загальну схему для виконання курсових проектів з дисципл 9
7223 Діловий протокол та ведення переговорів. Методичні вказівки по виконанню практичних занять студентами з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з галузі знань 0801 спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» Пронько Л.М., Клочковський О.С., Онищук Ю.В. Мв В результаті вивчення та засвоєння основних положень дисципліни “Діловий протокол та ведення перегов 20
7222 Діловий протокол та ведення переговорів. Методичні вказівки по виконанню самостійної роботи студентами з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з галузі знань 0801 спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент Пронько Л.М. Мв Метою вивчення дисципліни “Діловий протокол та ведення переговорів” є розгляд етичних, моральних та 37
7221 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 7.10010203 «Механізація сільського господарства» форма навчання заочна Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Інженерний менеджм 3
7220 . Інженерний менеджмент. Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 8.10010203 «Механізація сільського господарства» форма навчання заочна Скорук О.П., Токарчук Д.М Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Інженерний менеджм 16
7219 Право соціального забезпечення. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Опольська Н.М. Мв Право соціального забезпечення України - це відносно молода сфера регулювання суспільних відносин, щ 12
7218 Право соціального забезпечення. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Опольська Н.М. Мв Самостійна робота студентів є важливим етапом всього процесу навчання і значною мірою забезпечує які 4
7217 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» ОКР «бакалавр» за професійним спрямуванням «Правознавство» Мельничук О. Ф., Оверковська Т. К. Мв Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки ф 0
7216 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» ОКР «бакалавр» за професійним спрямуванням «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Ціхановська В. М., Коновал В. В., Головня О. М. Мв Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки ф 2
7215 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» ОКР «Спеціаліст» зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Ціхановська В. М., Коновал В. В., Головня О. М., Прилуцький А. М. Мв Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки ф 1
7214 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» ОКР «Магістр» зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Ціхановська В. М., Коновал В. В., Головня О. М. Мв Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки ф 1
7213 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» ОКР «Магістр» зі спеціальності «Адміністративний менеджмент» Чорнопищук Т. І., Березюк С. В., Кубай О. Г., Пронько Л. М., Колесник Т. В., Тодосійчук В. Л., Кірєєва Е. А., Онищук Ю. В. Мв Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки ф 3
7212 Програма комплексного державного іспиту, галузь знань 0304 «Право», напрям підготовки 6.030401 «Правознавство» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Мельничук О.Ф., Гель А.П., Письменна О.П., Головчук В.А. Пкд Передмова Програму державного екзамену підготовлено відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти 1
7211 Наскрізна програма практичної підготовки фахівців галузі знань галузі знань 1801 „Специфічні категорії" спеціальності 8.18010018 „Адміністративний менеджмент" освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Чорнопищук Т.І., Самборська О.Ю., Березюк С.В., Кубай О.Г., Колесник Т.В., Пронько Л.М., Кірєєва Е.А.,Онищук Ю.В. Нп Програма виробничої та переддипломної практики студентів магістра-тури спеціальності 8.18010018 Адмі 3
7210 Управління персоналом. Робочий зошит Для виконання практичних завдань з дисципліни для підготовки фахівців напряму підготовки 0306 «Менеджмент і адміністрування» галузі знань 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання Пронько Л.М., Самборська О.Ю., Онищук Ю.В.,Кірєєва Е.А. Рз Незаперечною є істина про те, що високоефективну і конкуренто¬спроможну економіку можуть сформувати 6
7209 Формування та розвиток соціально орієнтованої економіки України: роль державного регулювання Головня О. М. Мвв Монографія присвячена актуальним проблемам становлення соціально орієнтованої економіки України в ши 1
7208 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання з дисципліни “Планування виробництва кормів” Спеціальність 6.090 102 –“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Панько В.В. Мв Наведено методичні вказівки та форми запису для виконання лабораторних робіт. До розділів, що відпов 0
7207 Технологія виробництва продуктів тваринництва . Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 7.091202 “Механізація сільського господарства” із спеціалізацією “Механізація тваринництва” Панько В.В., Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної д 0
7206 Основи керування автомобілем та “Основи автотранспортного права”. Методичні вказівки до індивідуальних занять Музичук В. І., Тимчишин В.В, Балтремус С.Е. Мв Методичні вказівки складено відповідно до програми підготов-ки водіїв на право керування автотранспо 16
7205 «Водна токсикологія» Методичні вказівки до самостійних робіт для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Гуцол А.В., Березовський І.В. Мв Дані навчальні завдання та методичні вказівки ознайомлюють студентів з проблемами, які вирішує наука 8
7204 Водна токсикологія.Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Гуцол А.В., Березовський І.В. Мв Дані навчальні завдання та методичні вказівки ознайомлюють студентів з проблемами, які вирішує наука 29
7203 «Санітарія та гігіена в рибництві» Методичні вказівки до самостійних робіт для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Гуцол А.В., Березовський І.В. Мв Дані навчальні завдання та методичні вказівки ознайомлюють студентів з проблемами, які вирішує наука 0
7202 Санітарія та гігієна в рибництві. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" ОКР «Бакалавр» Гуцол А.В., Березовський І. В. Нп Метою дисципліни «Санітарія і гігієна в рибництві» є надання студентам знань із загальних та спеціал 9
7201 “Годівля риб” Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Гуцол А.В., Дмитрук І.В. Нп Програма з навчальної дисципліни “Годівля риб” відповідає освітньо-професійній програмі підготовки б 11
7200 «Анатомія риб». Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Гуцол А.В., Сироватко К.М Нп «Анатомія риб» є фундаментальною біологічною дисципліною, що входить до циклу практичної та професій 0
7199 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 7.09010201 – «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Сироватко К.М. Мв Методичні вказівки містять назви тем, перелік питань та список рекомендованої літератури, винесені н 0
7198 Анатомія риб. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Гуцол А.В., Сироватко К.М Мв Методичні вказівки містять назви тем, перелік питань та список рекомендованої літератури, винесені н 1
7197 Технічні засоби в аквакультурі робочий зошит для лабораторно-практичних занять для студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201- «Водні біоресурси та аквакультура» Гуцол А.В., Мушит С.О., Рз Робочий зошит підготовлений відповідно до вимог типової програми курсу “Технічні засоби в аквакульту 19
7196 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни проектування підприємств з переробки продуктів тваринництва для студентів денної форми навчання спеціальності 8.09010201 ТВ і ППТ ОКР "Магістр" Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мв Навчальна дисципліна "проектування підприємств з переробки продуктів тваринництва", як скл 2
7195 Методичні вказівки до виконання курсового проекту студентами факультету ТВ і ППТ за напрямом підготовки 6.090102 ТВ і ППТ ОКР Бакалавр Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мв Навчальна дисципліна проектування та будівництвопідприємств із виробництва і переробки продукції тва 8
7194 Проектування підприємств з переробки продуктів тваринництва. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва із спеціальності 8.09010201 «ТВ і ППТ» ОК Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мв Викладений матеріал із дисципліни Проектування підприємств по переробці продуктів тваринництва" 11
7193 Водна мікробіологія. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201 – «Водні біоресурси та аквакультура». Власенко В.В. , Блащук. В.В. Мв Методичні вказівки містять назви тем, перелік питань та список рекомендованої літератури, винесені н 13
7192 Програма переддипломної практики на підприємствах харчової та переробної промисловості. Методичні вказівки для проходження практики , написанню та оформлення звіту для студентів напряму підготовки 6.051701 – "Харчові технології та інженерія» Бігун П.П., Бігун Ю. П. Мв Представлені обов’язки студентів при проходженні практики, організація практики, методичні вказівки 1
7191 Програма написання випускної кваліфікаційної роботи (дипломного проекту). Методичні вказівки до підготовки і захисту випускної кваліфікаційної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701- «Харчові технології та інженерія» Бігун П. П., Бігун Ю. П. Нп В методичних вказівках приводяться необхідні відомості по вибору тематики дипломних проектів і їх ст 0
7190 Технологія переробки молока з основами ветсанекспертизи. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 8.090 10201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ОКР «Магістр». Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний 0
7188 Технологія переробки молока. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 7.090 102 01 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв Рекомендовано для студентів денної форми навчання зі спеціальності "Технологія виробництва і 0
7187 Технологія переробки молока. Методичні рекомендації до практичних занять студентами заочної форми навчання із спеціальності 7.090 10201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв Відповідно до навчального плану та програми дисципліни "Технологія переробки молока" сту 0
7186 Технологія переробки молока. Методичні рекомендації до лабораторних занять студентам денної форми навчання за спеціальністю 7.090 10201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв Відповідно до навчального плану та програми дисципліни "Технологія переробки молока" ст 2
7185 Технологія молока та молочних продуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Крижак Л.М. Мв Методичні вказівки спрямовані на надання методичної допомоги студентам під час самостійного вивчення 6
7184 Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Крижак Л.М. Мв Методичні вказівки спрямовані на надання методичної допомоги студентам під час самостійного вивчен 3
7183 Бюджетна система. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Янчук В.І., Руда О.Л. Нп Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни "Бюджетна система" складена відповідно 18
7182 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Бюджетна система» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, ОКР «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». Янчук В.І. Руда О.Л. Мв Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми розроблені з метою закріплення те 55
7181 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Гідробіологія» Мушит С.О. Мв Дисципліна "Гідробіологія" покликана ознайомити студентів із змістом майбутньої професії і 27
7180 Розведення та селекція риб. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультури" Марценюк В.П. Мв В методичних вказівках визначено обсяг годин з дисципліни "Розведення та селекція риб" від 32
7179 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Державний кредит та державний борг» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», на Колотій С.В., Мараховська Т.М. Мв Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми розроблені з метою закріплення те 3
7178 Податкова система. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для студентів фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінан Мараховська Т.М., Колотій С.В. Мв Оподаткування в будь-якій країні було і залишається однією з найскладніших проблем і більшість навіт 1
7177 Податкова система. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» ОКР «Бакалавр» Мараховська Т.М., Колотій С.В. Нп Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Податкова система» складена відповідно до: осв 38
7176 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансовий ринок» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6 Колотій С.В. Мв Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми розроблені з метою закріплення те 3
7175 Кредитна політика підприємств. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030.508 «Фінанси і кредит». Мараховська Т.М., Колотій С.В. Нп Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни "Кредитна політика підприємств" складен 0
7174 Гроші та кредит. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету спеціальностей: 6.030.508 «Міжнародна економіка», 6.030502 «Економічна кібернетика» Фурман І.В., Грищук Н.В. Мв Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання розроблені з метою закрі 8
7172 Фінанси. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Вдовенко Л.О., Фурман І.В., Грищук Н.В. Нп Програма містить структуру всього курсу за усіма видами робіт (лекції, семінарські заняття та самост 70
7171 Програма комплексного державного іспиту з фаху, галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Мараховська Т.М., Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л., Колотій С.В. Пкд Програму державного екзамену підготовлено відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та варіати 2
7170 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Банківська система» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.0 Руда О.Л. Мв закріплення теоретичних знань студентів і формування практичних навичок з курсу «Банківська система» 1
7169 Банківська система. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Руда О.Л. Нп Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни "Банківська система" складена відповід 2
7168 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Державний кредит і державний борг» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», нап Колотій С.В., Мараховська Т.М. Мв Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми розроблені з метою закріплення те 2
7167 Фінансовий ринок. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030.508 «Фінанси і кредит» Колотій С.В. Нп Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Фінансовий ринок» складена відповідно до: осві 1
7166 Фінанси.Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв Методичні вказівки підготували:Л.О.Вдовенко, Н.В. Грищук. Фінанси. Відповідно до програми нормативн 10
7165 Фінансове планування. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». Прутська О.О. , Руда О.Л. Нп Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни "Фінансове планування" складена відпові 3
7164 Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни "Державний кредит та державний борг" підготовки ОКР «Бакалавр» Галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» Напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» Колотій С.В.. Прутська О.О. Нп Міждисциплінарні зв’язки: При організації самостійної роботи студентам слід враховувати тісні міжпре 1
7163 Наскрізна програма практики для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 6.1001102 – Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва напряму підготовки 1001 – Техніка та енергетика аграрного виробництва Анісімов В.Ф., Комаха В.П., Фурса П.Б., Єленіч М.П. Нп Незалежно від специфіки роботи майбутнього фахівця на етапі його навчання завжди стоїть питання опти 0
7162 «Економіка землекористування». Методичні рекомендації для практичних занять студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 1801 «Специфічні категорії», напряму підготовки 8.1801001 Бурлака Н.І., Чорнопищук Т.І., Дюк А.А., Кошельник В.М., Бурлака О.М. Мв Методичні рекомендації для практичних занять розроблені з метою закріплення теоретичних знань і форм 1
7161 “Економіка землекористування” Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівень «Магістр»,галузь знань 1801 «Специфічні категорії»,напрям підготовки 8.18010017 «Економіка довкілля і природних Чорнопищук Т.І. ,Бурлака Н.І., Дюк А.А., Кошельник В.М., Бурлака О.М. Нп У процесі становлення і розвитку сільськогосподарського виробництва в умовах ринкової економіки, фор 1
7160 «Митна статистика». Методичні вказівки для практичних занять студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030502 «Економі Кравцова А. М. Мв Методичні вказівки для практичних занять розроблені з метою закріплення теоретичних знань і формуван 1
7159 Управління якістю в еколого-економічних системах. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістрів, напрям підготовки 1801 «Специфічні категорії» спеціальність 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» Дюк А.А. Нп Предметом вивчення навчальної дисципліни є розкриття основних положень національної системи стандарт 5
7158 Методичні рекомендації для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни «Методи аналізу та прийняття рішень в екологічно-економічних системах» для студентів заочної форми навчання, напрям підготовки 1801 «Специфічні категорії», спеціальність 8 Дюк А. А. Мв Методичні рекомендації містять вимоги до виконання практичних занять студентів, перелік тем семінарс 0
7157 «Національний банк і грошово – кредитна політика». Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання фінансово – економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» Вдовенко Л.О. Нп Банківська система України - один із секторів вітчизняної ринкової економіки, який найбільш розвиває 1
7156 «Національний банк і грошово – кредитна політика». Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання фінансово – економічного факультету (ОКР «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 Вдовенко Л.О. Мв Методичні вказівки для практичних занять розроблені з метою закріплення теоретичних знань і формуван 4
7155 Механізми банківського кредитування в аграрній сфері Вдовенко Л. О. Мвв В монографії розглядаються теоретико-методологічні основи механізмів банківського кредитування в аг 14
7154 Рибальство. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за напрямом піідготовки 6.090201"Водні біоресурси та аквакультури" Марценюк В.П. Мв У даних методичних вказівках визначенно обсяг годин з дисципліни "Рибальство" відведених н 34
7153 Ветеринарно-санітарна експертиза молока і молокопродуктів. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами заочної форми навчання факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за спеціальністю 7.09010201 ТВіППТ Власенко В.В.,Фаріонік Т.В. Мв Ветеринарно-санітарна експертиза молока і молочних продуктів вивчає методи санітарно-гігієнічного ви 3
7152 Проектування м'ясоконсервного і шкуроконсервувального виробництва та холодильника м’ясокомбінату. Навчальний посібник до технологічних розрахунків при виконанні курсового проекту і випускної кваліфікаційної роботи для студентів напряму підготовки 051701 - Бігун П.П. Нп Представлені асортимент консервів, технологічні схеми виробництва, методика проектування і технологі 2
7151 Технологія переробки тварин та продукції забою. Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів 111 та 1У рівнів акредитації з спеціальності 7.09010201 факультету Технології виробницт Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв У рекомендаціях наведені питання до самостійної підготовки з дисципліни “Технологія переробки тварин 0
7150 Методичне забезпечення самостійної роботи студентів з вищої математики частина - 2 Дубчак В.М. Мв Методичне забезпечення самостійної роботи студентів з вищої математики. 0
7149 Технологія жирів та жирозамінників. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Крижак Л.М. Мв Методичні вказівки спрямовані на надання методичної допомоги студентам під час самостійного вивчення 8
7148 Технологія бродильних виробництв. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Крижак Л.М. Мв Методичні вказівки спрямовані на надання методичної допомоги студентам під час самостійного вивчення 2
7147 Технологія полісахаридів та їх застосування в харчовій промисловості. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Крижак Л.М. Мв Методичні вказівки спрямовані на надання методичної допомоги студентам під час самостійного вивчення 0
7146 Технологія виробництва м’яса і м’ясопродуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів –денної форми навчання із напряму підготовки 7.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва».- Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та типової програми з навчальної дисц 2
7145 Технологія виробництва м’яса і м’ясопродуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів –заочної форми навчання із напряму підготовки 7.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та типової програми з навчальної ди 0
7144 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теоретичні основи технології харчових виробництв» для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 6.051701- «Харчові технології та інженерія». Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв У методичних вказівках розкривається значення харчових виробництв у промисловості України та вказую 3
7143 Технологія переробки тварин та продукції забою. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів –денної форми навчання напряму підготовки 8.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та типової програми з навчальної д 0
7142 Технологія переробки тварин та продукції забою. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів –заочної форми навчання із спеціальності 8.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва».- Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та типової програми з навчальної дис 0
7141 Фізіологія сільськогосподарських тварин Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6. 090 102 «Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва» Чудак Р.А., Подолян Ю.М. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та програми з дисципліни «Фізіолог 37
7140 Технологія виробництва харчових яєць. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва із спеціальності 7. 090 10201 «ТВіППТ» зі спеціалізації «Птахівництво» Царук Л. Л. Мв Методичні вказівки підготовлені з метою допомогти студентам факультету технології виробництва і пер 3
7139 Генетика з біометрією. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090102 «ТВіППТ» Польовий Л.В., Поліщук Т.В., Варпіховський Р.Л. Мв Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу “Генетика з біометрією” є навчально-методичним до 11
7138 Генетика з біометрією. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (І частина) для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090102 «ТВіППТ». Польовий Л.В., Поліщук Т.В., Варпіховський Р.Л. Мв Дані методичні вказівки розроблено з метою освоєння студентами способів застосування принципів і мет 180
7137 Технологія виробництва молока і яловичини. Методичні вказівки для лабораторних занять студентів денної форми навчання за напрямом 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Скоромна О.І., Вознюк О.І. Мв Технологія виробництва молока і яловичини – провідна галузь тваринництва, що забезпечує виробництво 102
7136 Технологія виробництва молока і яловичини. Методичні вказівки для виконання курсових проектів для студентів денної форми навчання із напрямку підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Вознюк О.І., Скоромна О.І. Мв Курсовий проект – робота, самостійно виконана студентом з метою закріплення і поглиблення своїх знан 110
7135 Програма інтенсивного вивчення англійської мови викладачати аграрних ВНЗ Тимкова В.А., Довгань Л.І., Матієнко О.С. Нп Упродовж останніх років в Україні відбулись суттєві зміни в галузі мовної освіти. Процеси міжкультур 8
7134 Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму підготовки 6.030508 – Фінанси і кредит галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво Тимкова В.А., Чечель О.М. Нп Програму навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» розроблено ві 2
7133 Методичні вказівки для проведення лабораторних занять за другим змістовним модулем “Геоморфологія та четвертинні відклади” з дисципліни "Геологія з основами мінерології" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.09010101 – «Агрономія» Барвнченко В. І., Цицюра Я. Г., Броннікова Л. Ф. Мв Геоморфологія - це наука про рельєф земної поверхні, його походження, історію розвитку, сучасну будо 252
7132 Тематичний модуль 2. Частина 5 «Технологічне обладнання лінії виробництва кисломолочних продуктів». Методичні вказівки для виконання лабораторнихдля студентів фахового спрямування 6.050503“Обладнання переробних і харчових виробництв” Друкований М.Ф., Зозуляк І.А., Зозуляк О.В., Янович В.П. Мв Тематичний модуль 2. Частина 5 «Технологічне обладнання лінії виробництва кисломолочних продуктів». 5
7131 Наскрізна програма практики для студентів спеціальності 7.05050312 – «Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва» Паламарчук І.П.,Паламарчук І.І. , Зозуляк О.В., Добранюк Ю.В. , Нп Наскрізна програма практики – основний навчально-методичний документ, в якому відображені рекомендац 4
7130 Тематичний модуль 2. Частина 4 «Технологічне обладнання лінії виробництва питних видів молока». Методичні вказівки для виконання лабораторних робітдля студентів фахового спрямування 6.050503“Обладнання переробних і харчових виробництв” Зозуляк І.А., Зозуляк О.В., Янович В.П. Мв Сир - висококалорійний харчовий продукт, що виробляється з молока шляхом коагуляції білків, обробки 3
7129 Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Лісові культури» (частина «Лісове насінництво») для студентів напрямку 6.090130 спеціальності «Лісове та садово-паркове господарство». Юрків З.М., Василевський О.Г., Чоловський Ю.М. Мв Лісове насінництво сформувалось як галузь лісового господарства, зав¬данням якої є одержання насіння 85
7128 Рослини закритого грунту. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів напряму підготовки 6.090103 "Лісове та садово-паркове господарство" Підпалий І.Ф., Липовий В.Г., Человський Ю.М., Матусяк М.В. Нп Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Рослини закритого грунту» складена 1
7127 Українське зерно: стан та перспективи Материнська Ольга Андріївна Тд Проведені аналітичні дослідження щодо стану та перспектив розвитку виробництва зерна в Україні. 726
7126 Значення українського зерна для світового господарства Материнська Ольга Андріївна Тд Розглянуто значення українського зерна для світового господарства. Проведений аналіз виробництва та 425
7125 Економічна ефективність виробництва зернових культур в сільськогосподарських підприємствах Материнська Ольга Андріївна С В статті проведено дослідження значення ефективності зернового виробництва для економіки держави. Ро 605
7124 Тематичний модуль 2. Частина 1 «Технологічне обладнання лінії первинної переробки молока». Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів фахового спрямування 6.050503“Обладнання переробних і харчових виробництв” Берник І.М., Зозуляк І.А., Зозуляк О.В., Янович В.П. Мв Молоко - біологічна рідина, яка утворюється в молочній залозі ссавців і володіє високою харчовою цін 4
7123 «Технологічне обладнання лінії виробництва морозива». Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів фахового спрямування 6.050503“Обладнання переробних і харчових виробництв” напрямку підготовки 0505 “Машинобудування” денної та заочної Друкований М.Ф., Зозуляк І.А., Зозуляк О.В., Янович В.П. Мв Морозиво - це солодкий збитий заморожений продукт, який виробляється згідно з існуючими рецептурами. 4
7122 Технологічне обладнання лінії виробництва питних видів молока. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни. "Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв" напряму підготовки 0505 Берник І.М., Зозуляк І.А., Зозуляк О.В., Янович В.П. Мв для студентів фахового спрямування 6.050503 – «Обладнання переробних і харчових виробництв» напрямку 10
7120 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Озеленення населених місць». Василевський О.Г., Підпалий І.Ф, Юрків З.М.. Мв В методичних рекомендаціях приведено запропонований тематичний перелік завдань для виконання проекту 5
7119 Генетика рослин. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами ІІІ курсу напряму підготовки 6.090101 “Агрономія” денної та заочної форм навчання (скорочений термін) ОКР «Бакалавр». Мамалига В.С. Мв Генетика – провідна біологічна наука, без якої немислимий розвиток виробничих сил суспільства, пов’я 52
7117 Екологічні проблеми землеробства. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 7(8).09010101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. Цицюра Я. Г.., Окл Методична розробка спрямована на надання теоретичної допомоги студентам під час вивчення курсу «Екол 4
7116 Адаптивні системи землеробства. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 7(8).09010101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання Цицюра Я. Г.., Окл Методична розробка спрямована на надання теоретичної допомоги студентам під час вивчення курсу «Ад 6
7115 Технологія кормів з основами кормовиробництва. Методичні вказівки із вивчення навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ОКР «Бакалавр». Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М., Липовий В.Г. Мв Методичні вказівки містять мету і завдання, зміст дисципліни, контрольні питання для самоперевірки, 0
7114 Моніторинг довкілля. Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля». Галузь знань: 0401 «Природничі науки». Напрям підготовки: 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Ткачук О.П. К Пакет комплексних контрольних робіт з дисципліни «Моніторинг довкілля» розроблено на основі навчальн 2
7113 Легка атлетика Методичні рекомендації з організації та проведення оздоровчо-тренувальних занять із студентами «ОРК – бакалавр» всіх спеціальностей Совик Л.А., Ковбій Н.М., Костенко О.І. Мв Пропоновані методичні рекомендації висвітлюють питання організації, проведення та значення підготовч 4
7112 Ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясопрокдуктів. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами заочної форми факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за спеціальністю 7.09010201 ТВіППТ Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами заочної форми факультету технології ви 6
7065 Ветеринарно-санітарна експертиза м’яса та м’ясопродуктів. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів заочної форми факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за спеціальністю 7.09010201 ТВіППТ Власенко В.В.,Фаріонік Т.В. Мв У методичних вказівках з навчальної дисципліни представлені вимоги стандартів до забійних тварин, їх 6
7064 Гігієна тварин. Методичні вказівки та завдання до виконання курсового проекту студентами напряму 6.090102 „Технологія виробництва і переробка продукції тваринництва” Яремчук О.С., Романенко Т.Д., Шмалій А.П., Трачук Є.Г. Мв В методичних вказівках та завданнях до виконання курсового проекту студентами напряму 6.090102 „Техн 0
7059 Годівля тварин і технологія кормів. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 – «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Гуцол А.В., Сироватко К.М., Дмитрук І.В. Суховуха С.М. Мв Методичні вказівки містять назви тем, перелік питань та список рекомендованої літератури, винесені н 25
7058 Технічні засоби в аквакультурі методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201- «Водні біоресурси та аквакультура» Гуцол А.В., Мушит С.О. Мв Методичні вказівки для самостійної роботи студентів підготовлені відповідно до вимог типової програм 5
7057 Санітарія та гігієна в рибництві. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Гуцол А. В., Березовський І. В. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисци 8
7056 Стандартизація продукції аквакультури. Робочий зошит та методичні вказівки до виконання лабораторних занять для студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» / Вінницький національний аграрний університет. Гуцол А.В., Суховуха С.М. Мв Робочий зошит підготовлений відповідно до вимог програми курсу “Стандартизація продукції аквакультур 12
7055 Іхтіологія (загальна та спеціальна) Робочий зошит та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету Технології виробництва і переробки продукції тваринництва з напряму 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультури" Марценюк Н,О. Мв Робочий зошит та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету Технології 61
7054 Планування виробництва кормів. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання за спеціальністю 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Панько В.В. Мв Наведено методичні вказівки для виконання практичних робіт, питання самостійної роботи, тестові зав 0
7053 Психокорекційна програма «Регуляція психічних станів» Клибанівська Т.М. Нп Психокорекційна програма з регуляції психічних станів та розвитку креативності у студентів складаєть 1
7052 Економічна кібернетика. Методичні вказівки до виконання курсових робіт студентами галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030502 „Економічна кібернетика” освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” денної i заочної форм навчання Поліщук Н. В. Мв Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Економічна кібернетика” містять тематик 2
7051 Митна статистика. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030.502 «Економічна кібернетика», фахове спрямування «Інформаційні системи управління та технології в ми Мороз О.В., Кравцова А.М. Нп Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Митна статистика» складена відповідно до: Освіт 1
7050 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Мороз О.В., Чорнопищук Т.І., Кравцова А.М., Ковальчук С.Я, Бурлака Н.І., . Дюк А.А., Салькова І.Ю., Семцов В.М. Кошельник В.М, Бурлака О.М., . Кукель Г.С. Мв В методичних рекомендаціях викладені основні положення з організації і методики наскрізної самостійн 1
7049 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магіст Мороз О.В., Чорнопищук Т.І., Кравцова А.М., Ковальчук С.Я, Бурлака Н.І., Дюк А.А., Салькова І.Ю., Семцов В.М., Кошельник В.М, Бурлака О.М., Кукель Г.С. Мв В методичних рекомендаціях викладені основні положення з організації і методики наскрізної самостійн 2
7048 Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Лісові культури» (частина «Лісове насінництво») для студентів напрямку 6.090130 спеціальності «Лісове та садово-паркове господарство». Юрків З.М., Василевський О.Г., Чоловський Ю.М. Мв Лісове насінництво сформувалось як галузь лісового господарства, зав¬данням якої є одержання насіння 22
7047 Програма вивчення навчальної дисципліни «Гідротехнічні споруди садів і парків» для бакалаврів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М., Липовий В.Г. Нп Програма вивчення навчальної дисципліни «Гідротехнічні споруди садів і парків» складена відповідно д 27
7046 Методи і організація досліджень в агрономії. Методичні рекомендації із вивчення навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 8.09010101 «Агрономія» ОКР «Магістр». Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М., Липовий В.Г. Мв У сучасних соціально-економічних умовах розвитку суспільства важливу роль у підготовці фахівців з сп 1
7045 Сучасні технології вирощування кормових культур. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 8.09010101 «Агрономія» ОКР «Магістр» (спеціалізація «кормовиробництво»). Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М., Липовий В.Г. Мв Основним призначенням кормовиробництва як галузі сільського господарства є забезпечення тваринництва 0
7044 Загальна екологія та неоекологія. Методичні вказівки до виконання програми навчальної дисципліни для підготовки магістрів в аграрних вищих навчальних закладах ІІ – ІV рівнів студентами заочної форми навчання спеціальності 8.180100015 «Економіка довкілля і Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Мв Викладено методичні вказівки до виконання програми навчальної дисципліни для підготовки магістрів в 1
7042 Екологічна генетика. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами 3 курсу денної форми навчання спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Ватаманюк О.В., Мамалига В.С., Солоненко В.І. Мв Методичні вказівки складено на основі програми курсу “Екологічна генетика рослин” для студентів агра 11
7041 Ботаніка: методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт для студентів 1-го курсу денної форми навчання зі спеціальності 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство Солоненко В.І , Ватаманюк О.В. Мв Ботаніка – базова біологічна наука для спеціальностей сільськогосподарського спрямування. Теоретичні 0
7040 Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів агрономічного факультету з дисципліни: “Насінництво з основами селекції гібридів”. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальність 8.09010101 «Агрономія» Мазур О.В., Шерепітко В.В. Мв Розкрито мету і завдання дисципліни, основні теоретичні і практичні проблеми, подано перелік тем лек 2
7039 Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів агрономічного факультету з дисципліни: “Основи біотехнології рослин”. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» напрям підготовки 6.090101 «Агрономія» Мазур О.В., Прокопчук В.М., Шерепітко В.В Мв Розкрито мету і завдання дисципліни, основні теоретичні і практичні проблеми, подано перелік тем лек 59
7038 «Основ біотехнології рослин» Методичні вказівки для проведення лабораторних занять студентів агрономічного факультету. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво». Напрям підготовки 6.090101 «Агрономія». Мазур О.В., Шерпітко В.В. Мв На думку американських учених, період з нинішнього часу до 2050 року вважається епохою бурхливого ро 4
7037 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційних рівнів 6.030508 «Бакалавр» Прутська О.О., Вдовенко Л.О. Колотій С.В., Руда О.Л. Мв Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки ф 39
7036 Селекційний матеріал для створення гібридів кукурудзи та сортів сої придатних до механізованого збирання Мазур О. В., Зозуля О. Л., Шерепітко В. В., Мазур В. А., Мазур О. В. Мвв У монографії представлені результати досліджень придатності селекційного матеріалу кукурудзи та сої 17
7035 Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів агрономічного факультету денної форми навчання з дисципліни: “Сільськогосподарська екологія”. Шкатула Ю.М. Мв Розкрито мету і завдання дисципліни, основні теоретичні і практичні проблеми. місце предмета в навча 45
7034 Методичні вказівки по вивченню дисципліни «Ландшафтна екологія» і завдання до виконання самостійної роботи для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Шкатула Ю.М. Мв Викладена анотація дисципліни. Наведено вимоги до вивчення дисципліни та підготовки і проведення лек 2
7033 Інженерна екологія. Методичні вказівки по вивченню дисципліни і завдання до виконання самостійної роботи для студентів факультету механізації сільського господарства Галузь знань «Техніка та енергетика аграрного виробництва» для напряму підготовки 6.100 Шкатула Ю.М Мв Викладена анотація дисципліни. Наведено вимоги до вивчення дисципліни та підготовки і проведення лек 7
7032 Інженерна екологія. Методичні вказівки для практичних занять для студентів факультету механізації сільського господарства денної форми навчання зі спеціальності 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Шкатула Ю.М. Мв Структура методичних вказівок побудована у відповідності з вимогами модульно-рейтингової системи нав 14
7031 Ландшафтна екологія. Методичні вказівки по проходженню навчальної практики для студентів агрономічного факультету зі спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Шкатула Ю.М. Мв Програма навчальної практики курсу " Ландшафтна екологія " для студентів II курсу агрономі 35
7030 Інженерна екологія. Методичні вказівки для практичних занять для студентів факультету механізації сільського господарства денної форми навчання зі спеціальності 8.10010203 «Механізація сільського господарства» Шкатула Ю.М. Мв Структура методичних вказівок побудована у відповідності з вимогами модульно-рейтингової системи нав 21
7029 Методи організації досліджень в землеробстві. Програма для підготовки магістрів заочної форми навчання напрямку підготовки 8.090101 - "Агрономія". Цицюра Я. Г., Барвінченко В. І. Нп Метою дисципліни – надання студентам теоретичних знань і формування професійних умінь стосовно дослі 0
7028 Сівозміни в сучасному землеробтві Програма для підготовки магістрів заочної форми навчання напряму підготовки 8.090101 - "Агрономія". Цицюра Я. Г., Барвінченко В. І. Нп Завдання дисципліни: вивчити теоретичні підходи щодо побудови високопродуктивних і раціональних сіво 0
7027 Програма з дисципліни " Охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивація земель ". для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збала Броннікова Л.Ф., Цицюра Я.Г. Мв Предмет вивчення, мета і завдання дисципліни. Класифікація природних ресурсів. Забезпеченість Україн 12
7026 Біологічні онови землеробства. Програма для підготовки магістрів заочної форми навчання напрямку підготовки 8.090101 – "Агрономія". Цицюра Я. Г., Барвінченко В. І. Нп Мета навчальної дисципліни є всебічна оцінка існуючих систем землеробства, наукових принципів їх роз 0
7025 Методи організації досліджень в землеробстві. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 7(8).09010101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання Цицюра Я.Г. Окл Методичні вказівки спрямовані на надання теоретичної допомоги студентам під час вивчення курсу «Мето 0
7024 Методичні вказівки для самостійної роботи та аудиторного тестування студентів з дисципліни " Методи організації досліджень в землеробстві " для магістрів агрономічного факультету заочної форми навчання спеціальність 8.09010101 – «Агрономія». Цицюра Я.Г., Барвінченко В. І. Мв Метою дисципліни – надання студентам теоретичних знань і формування професійних умінь стосовно дослі 1
7023 Методичні вказівки для самостійної роботи та аудиторного тестування з дисципліни "Біологічні основи землеробства" для магістрів заочної форми навчання спеціальності 8.09010101 – «Агрономія». Цицюра Я.Г. Мв Мета навчальної дисципліни є всебічна оцінка існуючих систем землеробства, наукових принципів їх роз 0
7022 Методичні вказівки для самостійної роботи та аудиторного тестування з дисципліни "Сівозміни в сучасному землеробстві" для магістрів заочної форми навчання спеціальності 8.09010101 – «Агрономія». Цицюра Я.Г., Мв Мета вивчення навчальної дисципліни „Сівозміни в інтенсивному землеробстві" полягає у формуванн 0
7021 Моделювання і прогнозування стану довкілля: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни (для студентів ІІІ курсу агрономічного факультету напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природ Первачук М.В., Мудрак Г.В. Мв методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни (для студентів ІІІ курсу агроном 41
7020 Стратегія сталого розвитку. Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання при підготовці магістрів агрономічного факультету спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Ткачук О.П. Мв Навчальна дисципліна «Стратегія сталого розвитку» є нормативною дисципліною, яку передбачено освітнь 17
7019 Стратегія сталого розвитку. Методичні рекомендації до проведення самостійної роботи при підготовці магістрів агрономічного факультету спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Ткачук О.П. Мв Навчальна дисципліна «Стратегія сталого розвитку» є нормативною дисципліною, яку передбачено освітнь 17
7018 Стратегія сталого розвитку. Методичні рекомендації до проведення практичних робіт при підготовці магістрів агрономічного факультету спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Ткачук О.П. Мв Навчальна дисципліна «Стратегія сталого розвитку» є нормативною дисципліною, яку передбачено освітнь 32
7017 «Наземні екосистеми та методи біомоніторингу» Методичні вказівки для проведення самостійної роботи студентів денної форми навчання при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансов Ткачук О.П., Алексєєв О.О. Мв Дисципліна «Наземні екосистеми та методи біомоніторингу» вивчає головні структурні одиниці біосфери, 3
7016 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Моделювання та прогнозування стану довкілля” для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ” Первачук М.В., Шкатула Ю.М., Мудрак Г.В. Мв Методичні вказівки визначають зміст, обсяг і правила виконання курсового проекту з дисципліни „Модел 4
7015 Екологія у тваринництві. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентами денної форми навчання із напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Разанов С.Ф., Алексєєв О.О., Разанова О.П. Мв Екологія у тваринництві вивчає екологічні заходи при виробництві екологічно-чистої продукції, зв`язо 9
7014 Основи екології. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентами денної форми навчання із напряму підготовки 6.050503 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» і «Обладнання переробних і харчових виробництв». Разанов С.Ф., Алексєєв О.О. Мв Основи екології - наукова дисципліна, що вивчає взаємодію господарської діяльності людини, зокрема, 4
7013 Екологія у тваринництві. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять студентами денної форми навчання із напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Разанов С.Ф., Алєксєєв О.О., Разанова О.П. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та програми з навчальної дисциплін 4
7012 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Радіобіологія» студентами заочної форми навчання зі спеціальності 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Разанов С.Ф., Алєксєєв О.О. Мв Курс «Радіобіологія» має за мету навчити студентів загальних закономірностей біологічної дії іонізую 3
7011 Основи екології. Методичні вказівки до виконання практичних занять для підготовки фахівців в аграрних навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності 6.050503 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» і «Обладнання переробних Разанов С.Ф., Алєксєєв О.О. Мв Методичні вказівки до виконання практичних занять для підготовки фахівців в аграрних навчальних закл 5
7010 Природоохоронне інспектування. Методичні вказівки до проведення практичних занять та до виконання самостійної роботи для студентів агрономічного факультету заочної форми навчання за спеціальністю 7.040106 “Екологія та охорона навколишнього середовища” Разанов С.Ф., Мудрак Г.В. Мв Підготовка до лабораторної роботи здійснюється відповідно до планів лабораторних робіт, де вказані т 4
7009 Екологічне інспектування. Методичні вказівки щодо організації cамостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання зі спеціальності 7.040106 – “Екологія та охорона навколишнього середовища” Разанов С.Ф., Мудрак Г.В Мв Метою та завданням самостійної роботи є досконале вивчення дисципліни "Екологічне інспектування 3
7008 Радіобіологія. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентами денної форми навчання із напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Разанов С.Ф. Мв Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентами денної форми навчання із напряму 0
7007 Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт з предмету «Екологія міських систем, ч.1» для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання із спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища» та Кавун Е.М., Білик О.Ю. Мв Вивчення екологічних проблем, що несуть загрозу окремим територіям, регіонам, акваторіям та планеті 3
7006 Екологія міських систем: Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання із спеціальності 6.040601 «Екологія та охорона навколишнього середовища», освітньо-кваліфікаційний рівень Кавун Е.М. Білик О.Ю Мв Дисципліна «Екологія міських систем» є прикладною і розглядає взаємозв’язки природи зі штучно створе 3
7005 Загальна екологія та неоекологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету зі спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природок Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Нп Розроблено Програму навчальної дисципліни «Загальна екологія та неоекологія» для підготовки бакалавр 18
7004 Психологія і педагогіка вищої школи. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів «ОКР – магістр» агрономічного факультету. Галузь знань – 0401 Природничі науки. Спеціальність 8. 07080 - Екологія та охорона навколишнього середовища Герасимова І.Г., Мв Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів «ОКР – магістр» агрономічного факу 3
7003 Методика викладання у вищий школі. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів «ОКР – магістр» агрономічного факультету. Галузь знань – 0401 Природничі науки. Спеціальність 8. 07080 - Екологія та охорона навколишнього середовища Герасимова І.Г. Мв Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів «ОКР – магістр» агрономічного факу 2
7002 Психологія: навчальний посібник. Герасимова І.Г. Мв У навчальному посібнику наявні всі необхідні для організації навчання студентів за кредитно-модульно 5
7001 Педагогіка. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів «ОКР – магістр» агрономічного факультету Галузь знань – 0901 Сільське господарство і лісництво. Спеціальність - 8.130102 Агрономія. Герасимова І.Г. Мв Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів «ОКР – магістр» агрономічного факу 2
7000 Лікувально-профілактичний масаж. Методичний посібник з фізичної культури для студентів всіх спеціальностей Дуржинська О.О., Медяна І.П. Нп У методичному посібнику висвітлюється матеріали для роботи із самовдосконалення й оздоровлення, осво 6
6999 Лікувальна фізична культура, як розділ фізичне виховання (факультатив). Довідник Войтенко С.М., Совик Л.А., Віннік Ю.В., Анісім П.Г., Бочарова В.Б., Мазур Ю.М. Д Метою довідника є теоретичне осмислення значення засобів, методів якими користується лікувальна фізк 9
6998 Побудова тренувальних занять з футболу. Підручник з фізичної культури Войтенко С.М., Совик Л.А., Віннік Ю.В., Анісім П.Г., Мазур Ю.М. Нп В підручнику висвітлюються основні завдання та побудова тренувального заняття з науково-обґрунтовани 13
6997 Корпоративні інформаційні системи. Програма виробничої практики для студентів напряму підготовки 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» денної та заочної форм навчан Коляденко С.В., Січко Т.В. Нп Програма містить рекомендації з проходження виробничої практики з дисципліни «Корпоративні інформаці 1
6996 Економіка підприємства. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання факультету обліку та аудиту галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» осві Чорнопищук Т.І., Бурлака Н.І., Кошельник В.М., Бурлака О.М. Мв Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для студентів денної та заочної форм н 111
6995 Організація обліку. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» Новодворська В.В., Любар О.О. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни «Організація обліку» призначена для підготовки магістрі 21
6994 Облік в банках. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» ОКР «Бакалавр» Настенко М. М., Корпанюк Т. М. Нп Облік в банках. Програма навчальної дисципліни визначає роль і місце дисципліни в системі підготовки 2
6993 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр» Плахтій Т.Ф., Гуцаленко О.О. Мв Методичні вказівки з виконання самостійної роботи містять перелік тем, завдань і питання для самості 1
6992 Облік і звітність в оподаткуванні. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 509 “Облік та аудит” Мулик Т.О., Федоришина Л.І.,Глазко Н.Д., Мулик Я.І., Нп Метою викладання навчальної дисципліни “Облік і звітність в оподаткуванні”є опанування студентами т 2
6991 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр» Плахтій Т.Ф., Правдюк О.Л. Нп Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни визначає роль і місце дисципліни в системі підг 1
6990 Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва Материнська Ольга Андріївна Д 655
6989 Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку Материнська Ольга Андріївна Д 562
6988 Книга обліку доходів та витрат Материнська О.А. Д 1032
6987 Журнал реєстрації господарських операцій Материнська О.А. Д 1261
6986 Акт переоцінки біологічних активів Материнська О. А. Д 550
6985 Зеновий бум: радіти чи бити на сполох Материнська О.А. Тд 550
6984 Методичні рекомендації до підготовки і написаннявипускних робіт бакалавра для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету Коляденко С.В., СічкоТ.В., Вдовенко Л.О. Мв Методичні рекомендації містять загальні вимоги та структуру бакалаврської роботи, методичні вказівки 0
6983 Методичні вказівки для підготовки та написання випускних бакалаврських робіт для студентів фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінанси та Прутська О. О. ,Мараховська Т.М., Вдовенко Л.О. Мв Студент самостійно вибирає напрям дослідження. При цьому доцільно керуватися різними мотивами: обізн 1
6982 Навчальний посібник з англійської мови для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності “Механізація сільського господарства” Матієнко О. С., Лебедєва Н.А., Дакалюк О.О. Нп Посібник складається з трьох частин до складу яких входять 12 фахових тем зі словником-мінімумом і р 7
6981 Фізичне виховання. Методичні вказівки для проведення занять зі студентами спеціальної медичної групи Клибанівський Я.В Мв В методичній вказівці презентовано форми та методи організації навчальних занять з фізичної культури 0
6980 Посібник до практичних занять з безпеки життєдіяльності. Частина 2 Бондаренко Є.А., Веселовська Н.Р., Твердохліб І.В. Нп Посібник до практичних занять з безпеки життєдіяльності складається з двох частин. В першій частині 182
6979 Посібник до практичних занять з безпеки життєдіяльності. Частина 1 Бондаренко Є. А., Веселовська Н. Р. , Твердохліб І. В. Нп Посібник до практичних занять з безпеки життєдіяльності складається з двох частин. В першій частині 373
6977 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для студентів фінансово-економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр». Плахтій Т.Ф., Гуцаленко О.О. Мв Методичні вказівки з виконання самостійної роботи містять перелік тем, завдань і питання для самості 2
6976 Наскрізна програма самостійної роботи студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ВНАУ Освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр", Водні біоресурси та аквакультури Скоромна О.І., Бережнюк Н.А., Гуцол А.В., Марценюк В.П., Дмитрук І.В. Нп Самосійна робота є не лише одним з видів роботи студентів над здобуттям знань, але й способом вихова 1
6975 Навчальний посібник з фізики «Фізики, частина 1 «Механіка»» Гель П.В.; Шевчук О.Ф.; Хом’яківський Ю.Л. Нп , довідкові матеріали, стислий огляд основних математичних методів та приведено приклади розв’язува 94
6974 Облік в банках. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» ОКР «Бакалавр» Настенко М. М., Корпанюк Т. М Мв Методичні вказівки конкретизують зміст відповідної навчальної програми з курсу «Облік в банках» і в 4
6973 Облік біологічних активів Коваль О. В. Мвв Підприємницька діяльність, яка сьогодні набирає обертів вимагає удосконалення бухгалтерського обліку 16
6972 Кредитна політика банків при обслуговуванні агроформувань Любар О. О. Мвв У монографії проаналізовано теоретичні основи, уточнено та поглиблено уявлення щодо специфіки методо 3
6971 Організація обліку. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.030509.01 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст». Любар О.О., Коваль Л.В., Правдюк А.Л. Мв Організація обліку. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт для студентів денної та заочн 0
6970 Судово-бухгалтерська експертиза. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів факультету обліку та аудиту спеціальності 7.030509 "Облік і аудит" спеціалізації "Контроль і ревізія" ОКР «Спеціаліст» денної та заочної форм навчання Михальчишина Л.Г. Мв Викладений матеріал методичних вказівок з організації самостійної роботи з курсу «Судово-бухгалтерсь 0
6969 Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентів спеціальності: 6.030509.03 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» ОКР «Бакалавр» Томчук О.Ф., Коваль Н. І., Пльонсак О.Л., Томчук В.В.. Мв Методичні вказівки містять рекомендації по виконанню студентами практичних завдань в розрізі кожної 4
6968 Облік і звітність в оподаткуванні. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 508 “Фінанси та кредит” Мулик Т.О., Федоришина Л.І.,Глазко Н.Д., Мулик Я.І. Нп вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підпри 2
6967 Облік в банках. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» ОКР «Бакалавр» Настенко М. М., Корпанюк Т. М. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт підготовлено з метою вдосконалення методичного забе 3
6966 Економічна теорія. Програма комплексного державного іспиту, галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво», напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Гуцаленко Л.В., Нікітченко В.С., Настенко М.М., Феняк Л.А. Пвф Програму державного екзамену підготовлено відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та варіати 13
6965 Економічна теорія. Програма комплексного державного іспиту, галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво», напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Гуцаленко Л.В., Нікітченко В.С., к.е.н. доцент Настенко М.М., ст. викладач Феняк Л.А. Мв 25
6964 Наскрізна програма самостійної роботи студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ВНАУ напрям підготовки – 6.051701 „Харчові технології та інженерія” Освітньо-кваліфікаційного рівня “БАКАЛАВР” Скоромна О. І., Власенко В. В., Фаріонік Т. В., Бережнюк Н. А., Гуцол Н. В., Нп Самосійна робота є не лише одним з видів роботи студентів над здобуттям знань, але й способом вихова 2
6963 Технологія молочної галузі. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання з напряму 6. 051701 «Харчові технології та інженерія». Новгородська Н. В., Соломон А. М. Мв Методичні вказівки спрямовані на надання методичної допомоги студентам під час самостійного вивчення 15
6962 Стандартизація продукції тваринництва. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання з напряму 6. 090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Новгородська Н. В. Мв Розраховані для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва з мет 10
6961 Технологія переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Новгородська Н. В. Мв Методичні вказівки спрямовані на надання методичної допомоги студентам під час самостійного вивчення 1
6960 Технологія молочної галузі. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної форми навчання з напряму 6. 051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В. В., Новгородська Н. В., Новаленко Н. О. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та тимчасової програми з навч 0
6959 Мікробіологія молочних і м'ясних продуктів. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 7.09010201 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Власенко В.В., Блащук В.В. Мв Методичні вказівки містять назви тем, перелік питань та список рекомендованої літератури, винесені н 3
6958 Мікробіологія. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Власенко В.В., Блащук В.В.. Мв Методичні вказівки містять назви тем, перелік питань та список рекомендованої літератури, винесені н 0
6957 Мікробіологія молочних і м'ясних продуктів. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 7.09010201 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Власенко В.В., Блащук. В.В. Мв Методичні вказівки містять назви тем, перелік питань та список рекомендованої літератури, винесені н 2
6956 Мікробіологія молочних і м'ясних продуктів. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 8.09010201 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Власенко В.В., Блащук В.В. Мв Методичні вказівки містять назви тем, перелік питань та список рекомендованої літератури, винесені н 21
6955 Технологія переробки молока. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 7.090 102 01 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» . Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв Рекомендовано для студентів денної форми навчання зі спеціальності "Технологія виробництва і 1
6954 Ветеринарно-санітарна експертиза мяса та мясопродуктів. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за спеціальністю 7.09010201 ТВ і ППТ Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв Дана дисципліна займає важливе місце у формуванні знань кваліфі-кованих фахівців з питань переробки 7
6953 Ветеринарно-санітарна експертиза мяса та мясопродуктів. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за спеціальністю 7.09010201 ТВіППТ Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв Забезпечення якості продуктів харчування та їх безпеки для здоров`я людей - одне із основних завдань 22
6952 Технохімічний контроль. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напрям підготовки – 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В. В., Новгородська Н. В., Блащук В.В. Нп Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність знань з основних видів і методів контролю яко 7
6951 Технологія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентам заочної форми навчання зі спеціальності 8.090 10201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОКР «Магістр». Новгородська Н.В., Новаленко Н.О. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та програми з навчальної дисципліни & 2
6950 Технологія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентам денної форми навчання зі спеціальності 8.090 10201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та програми з навчальної дисципл 1
6949 Технологія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентам денної форми навчання зі спеціальності 7.090 10201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОКР «Спеціаліст» Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та програми з навчальної дисципліни 3
6948 Технологія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентам заочної форми навчання зі спеціальності 7.090 10201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОКР «Спеціаліст» Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та програми з навчальної дисципліни & 1
6947 Технологія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки до лабораторних занять студентам денної форми навчання зі спеціальності 7.090 10201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОКР «Спеціаліст».- Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та програми з навчальної дисципл 4
6946 Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини мясної галузі. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та і Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки – навчально-наукова дисципліна, предметом якої є фізико 0
6945 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять для студентів денної форми навчання факультету економіки та підприємництва. Напрям підготовки 6.030508, Напрям підготовки 6.030502 Балух Н.М., Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В Мв Подані методичні вказівки складені за діючою програмою. При вивченні дисципліни студенти ознайомлюют 1
6944 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напрямів підготовки: 6.030502 «Економічна кібернетика»та 6.030508 «Фінанси і кредит» у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації Балух Н.М., Огороднічук Г.М. Нп Матеріал програми “Технологія виробництва продукції тваринництва” включає 16 години лекційн 0
6943 Біологічна, фізична і колоїдна хімія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації Балух Н.М., Марчак Т.В., Коберська В.А. Нп Матеріал програми “Біологічна, фізична та колоїдна хімія” включає 16 години лекційного матеріалу, 56 17
6942 Прикладна зоологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців напряму підготовки 6.090102 “Технології виробництва і переробки продукції тваринництва” у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Шевчук Т.В. Нп Програма розроблена відповідно до навчального плану дисципліни «Прикладна зоологія» для підготовки ф 36
6941 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напряму підготовки: 6.050503 «Машинобудування» «МП, МК» у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації Огороднічук Г.М., Балух Н.М., Нп Матеріал програми “Технологія виробництва продукції тваринництва” включає 16 години лекційн 2
6940 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напряму підготовки: 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» «М» у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації Огороднічук Г.М., Балух Н.М., Нп Матеріал програми “Технологія виробництва продукції тваринництва” включає 18 години лекційн 0
6939 Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини мясної галузі.Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та і Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки – навчально-наукова дисципліна, предметом якої є фізико 2
6938 Ветеринарно-санітарна експертиза молока і молочних продуктів. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за спеціальністю 7.09010201 ТВ і ППТ Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв Ветеринарно-санітарна експертиза молока і молочних продуктів вивчає методи санітарно-гігієнічного ви 5
6937 Ветеринарно-санітарна експертиза молока і молокопродуктів. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за спеціальністю 7.09010201 ТВ і ППТ Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв Ветеринарно-санітарна експертиза молока і молочних продуктів вивчає методи санітарно-гігієнічного ви 6
6936 Мікробіологія молочних і м'ясних продуктів. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 8.09010201 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». - Власенко В.В., Блащук В.В. Мв Методичні вказівки містять назви тем, перелік питань та список рекомендованої літератури, винесені н 8
6935 Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини мясної галузі. Методичні вказівки для виконання курсових робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інж Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв У результаті вивчення навчальної дисципліни спеціаліст повинен: знати: морфологічний і хімічний ск 0
6934 Технологія молочної галузі. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напрям підготовки – 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В. В., Новгородська Н. В. Новаленко Н. О. Нп Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Технологія молочної галузі» складена відповідно 6
6933 Розведення сільсько- господарських тварин. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами ІІІ-го курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівна «Бакалавр» за напрямом 6. 090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тв Добронецька В.О., Пікула О.А., Сторожук І.В. Мв Курс розведення сільськогосподарських тварин знайомить студентів факультету технології виробництва т 16
6932 Селекція сільськогосподарських тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 7.09010201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації Польовий Л.В., Казмірук Л.В. Нп Навчальна програма містить структуру курсу за всіма видам робіт (лекції, лабораторні заняття та само 0
6931 Технологія виробництва м’яса птиці Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва із спеціальності 7. 090 10201 «ТВіППТ» зі спеціалізації «Птахівництво» Царук Л. Л. Зотько М.О. Мв Методичні вказівки підготовлені з метою допомогти студентам факультету т 2
6930 Наскрізна програма практик студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ВНАУ Освітньо-кваліфікаційних рівнів “БАакалавр”, “Спеціаліст”, “Магістр” Скоромна О.І., Власенко В.В., Польовий Л.В., Гуцол А.В., Чудак Р.А., Бережнюк Н.А. , Царук Л.Л., ЗотькоМ.О., Нп Практика студентів є невід’ємною частиною процесу підготовки фахівців у тваринництві. 1. Метою пра 8
6929 Наскрізна програма практики студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напрям підготовки - 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Скоромна О. І.,Власенко В. В., Бігун П. П., Бережнюк Н. А., Гуцол Н. В., Нп Практика студентів є невід’ємною частиною процесу підготовки фахівців у тваринництві. 1. Метою п 4
6928 Наскрізна програма практик студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напрям підготовки - 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Скоромна О. І., Гуцол А. В., Марценюк Н. О., Бережнюк Н. А., Гуцол Н. В., Нп Наскрізна програма і методичні рекомендації розроблені з метою упорядкування і уніфікації умов прове 7
6927 Наскрізна програма самостійної роботи студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ВНАУ Освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр" Скоромна О.І., Бережнюк Н.А., Гуцол А.В., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Гуцол Н.В. Нп Самосійна робота є не лише одним з видів роботи студентів над здобуттям знань, але й способом вихова 13
6926 Основи акваріумістики. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами за напрямом підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Основи акваріумістики». Марценюк В.П. Мв Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами за напрямом підготовки 6.090201 “Водні 7
6925 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Економіка рибних підприємств» . Марценюк Н.О. Мв Основна мета будь-якого рибогосподарського підприємства в умовах ринкової економіки - прибутковість, 0
6924 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Рибальство» Марценюк В.П. Мв Метою вивчення дисципліни є підготовка висококваліфікованого фахівця, обізнаного з промисловим рибал 8
6923 Методичні рекомендації до проведення виробничої практики для студентів за напрямом підготовки (ОКР "бакалавр") 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура". Марценюк Н.О., Гуцол А.В. Мв У методичних вказівках описано порядок проходження виробничої практики, викладено методологію пров 1
6922 Генетика риб. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами за напрямом підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Марценюк В.П. Мв Метою навчальної дисципліни “Генетика риб” є вивчення студентами про спадковість та мінливість орган 9
6921 Стандартизація продукції аквакультури. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201 – «Водні біоресурси та аквакультура» Суховуха С.М.