The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6087
Title: Козлятник східний: способи вирощування
Authors: Ткачук О. П.
Keywords: кормові культури, козлятник східний, польові дослідження
Date of publication: 2013-06-19 08:15:09
Last changes: 2013-06-19 08:15:09
Year of publication: 2013
Summary: У монографії викладено роль та значення козлятнику східного серед інших бобових трав у кормовиробництві і землеробстві, його кормову цінність, введення у культуру, поширення та сучасний стан. Представлено ботанічну характеристику, біологічні і морфологічні особливості культури. Подано характеристику районованих сортів, технологію вирощування на кормові цілі та насіння. Значну увагу приділено способам вирощування козлятнику східного в рік сівби, які детально вивчав автор у польових дослідженнях. Результати досліджень обґрунтовано за енергетичною, економічною оцінками та конкурентоспроможністю технологій. Розраховано на студентів агрономічних спеціальностей, фахівців сільськогосподарського виробництва та широке коло читачів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/6087.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця : Данилюк В. Г., 2013. - 146 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 6087.pdf Size : 1361014 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska