The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7405
Title: Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».
Authors: Коляденко С.В.
Keywords:
Date of publication: 2013-12-25 09:56:41
Last changes: 2013-12-25 09:56:41
Year of publication: 2013
Summary: Сучасне сільськогосподарське виробництво вимагає значного скорочення періоду адаптації молодих спеціалістів, більше того вони повинні мати достатній досвід самостійної діяльності. Тому викладачі аграрних вузів мають звернути особливу увагу на використання різних видів самостійної роботи як чинників підвищення рівня знань, умінь і навичок, а також формування досвіду самостійної діяльності майбутнього спеціаліста АПК.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7405.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7405.pdf Size : 1087082 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska