The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5986
Title: Навчальна програма з дисципліни "Автоматизація виробничих процесів"для студентів факультету механізації сільського господарства спеціальності: 6.050503 - ”Обладнання переробних і харчових виробництв”
Authors: Ярошенко Л. В.
Keywords:
Date of publication: 2013-05-29 16:17:39
Last changes: 2013-05-29 16:17:39
Year of publication: 2013
Summary: Приведено матеріал навчальної програми з дисципліни “Автоматизована робота сільськогосподарських машин”, куди входять питання теорії, розрахунку, вибору засобів та систем автоматизації технологічних процесів на підприємствах агро-промислового комплексу, а також систем автоматичного регу-лювання та керування роботою сільськогосподарських машин.
Розрахована на студентів факультету механізації сільського господарства спеціальності: 6.050503 - ”Обладнання переробних і харчових виробництв”

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5986.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 5986.pdf Size : 524090 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska