The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6050
Title: Економічна кібернетика. Лабораторний практикум та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Authors: Поліщук Н. В.
Keywords:
Date of publication: 2013-05-29 15:41:07
Last changes: 2013-05-29 15:41:07
Year of publication: 2013
Summary: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Економічна кібернетика» містять лабораторний практикум з курсу, який складається з двох частин, розрахованих на два семестри. Призначені для використання студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/6050.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 6050.pdf Size : 12470524 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska