The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21073
Title: Молотильно-сепаруючий пристрій (Пат. на винахід № 101449)
Authors: Анеляк М. М., Богуславський В. П., Кузьмич А. С., Кустов С. О., Сидорчук О. В., Твердохліб І. В.
Keywords: молотильно-сепаруючий пристрій
Date of publication: 2019-09-24 09:53:45
Last changes: 2019-09-24 09:53:45
Year of publication: 2013
Summary: Запропоновано молотильно-сепаруючий пристрій, що включає кожух з завантажувальною лійкою, в якому на вертикальному валу з приводом встановлений конічний барабан меншою основою донизу, конічну деку, решето, вентилятор. Завантажувальна лійка розміщена над верхньою більшою основою барабана, а до меншої основи і по периметру бічної поверхні барабана знизу закріплені бичі і еквідистантно до барабана та вільно на осі встановлена дека, причому нижня частина деки виконана з глухою рифленою поверхнею, а її конічна частина перфорованою, під декою розміщене циліндричне решето таким чином, що верхня частина циліндра з`єднана з декою, а нижня посаджена вільно на вісь, причому дека і циліндричне решето мають автономний привід.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21073.pdf
Publication type: Патенти на винахід видані в Україні
Publication: Пат. 101449 UA, МПК A01F 11/00; A01F 7/00. - № a 2012 00853 ; заявл. 37.01.2012 ; опубл. 25.03.2013, Бюл. № 6. - 4 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21073.pdf Size : 257419 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska