The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9555
Title: Застосування методу моделей задач прогнозування соціально-економічного розвитку регіону
Authors: Вовк В.М., Ушкаленко І.М.
Keywords: Стратегії розвитку, прогнози, економіко-математичне моделювання, математичні методи.
Date of publication: 2013-11-18 12:15:26
Last changes: 2013-11-18 12:15:26
Year of publication: 2013
Summary: Управління розвитком економічної системи грунтується на соціально-економічному прогнозі через що підготовка прогнозів є важливою складовою управлінською діяльності в системах різних рівнів ієрархії.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9555.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: м. Тернопіль, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
In the collections : 2013 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9555.pdf Size : 346482 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska