The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5949
Title: Економічна кібернетика. Програма навчальної практики для студентів фінансово-економічного факультету денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.03050201 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр»
Authors: Поліщук Н. В.
Keywords:
Date of publication: 2013-04-24 13:39:28
Last changes: 2013-04-24 13:39:28
Year of publication: 2013
Summary: Економічна кібернетика. Програма навчальної практики для студентів фінансово-економічного факультету денної форми навчання
галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»
напряму підготовки 6.03050201 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр» складена відповідно до освітньо-професійної програми для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та методичних рекомендацій
про порядок підготовки та видання навчально-методичної літератури у ВНАУ.
Методичні рекомендації є обов’язковими до впровадження з 2012-2013 н. р.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5949.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 5949.pdf Size : 503534 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska