The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6708
Title: Методи активізації навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей : Брошура
Authors: Левчук. О.В. Хом'яківський Ю.Л. Новицька Л.І.
Keywords:
Date of publication: 2013-09-25 09:33:33
Last changes: 2013-09-25 09:33:33
Year of publication: 2013
Summary: Брошура покликана допомогти викладачам перейти від суто інформаційних занять до проблемно-пошукових, активізуючи таким чином пізнавальну діяльність аудиторії.
Розглядаються форми та методи активізації навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей на лекційних, семінарських та лабораторно-практичних заняттях. Особлива увага приділяється таким формам організації навчання, як: лекція-бесіда, міні-лекція, зведений виклад, малі групи, дискусії, мозкова атака, інсценізації, ігри, презентації тощо.
Призначена викладачам, які працюють на економічних факультетах.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/6708.pdf
Publication type: Брошури
In the collections : Брошури/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 6708.pdf Size : 675492 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska