The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6997
Title: Корпоративні інформаційні системи. Програма виробничої практики для студентів напряму підготовки 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» денної та заочної форм навчан
Authors: Коляденко С.В., Січко Т.В.
Keywords:
Date of publication: 2013-10-30 12:06:50
Last changes: 2013-10-30 12:06:50
Year of publication: 2013
Summary: Програма містить рекомендації з проходження виробничої практики з дисципліни «Корпоративні інформаційні системи». Завдання виробничої практики спрямовані на закріплення теоретичних знань на практиці та на допомогу спеціалістам з економічної кібернетики, що вивчають дисципліну
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/6997.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 6997.pdf Size : 486130 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska