The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5919
Title: Оптимізаційні методи і моделі. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки – 6.030508 «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня – «Бакалавр»
Authors: Ушкаленко І. М., Петровська А. В.
Keywords:
Date of publication: 2013-04-24 15:11:08
Last changes: 2013-04-24 15:11:08
Year of publication: 2013
Summary: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Оптимізаційні методи і моделі" містять структурно-модульну схему курсу, розбиття дисципліни на модулі та розподіл балів за категоріями діяльності студента, 8 лабораторних робіт, вимоги до виконання та оформлення лабораторних робіт та список рекомендованої літератури.
Призначені для використання студентами, напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5919.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 5919.pdf Size : 7419732 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska