The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5852
Title: Методи і організація досліджень в агрономії. Опорний конспект лекцій для студентів денної форми навчання спеціальності 8.09010101 «Агрономія» ОКР «Магістр».
Authors: Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М., Липовий В.Г., Юрків З.М.
Keywords:
Date of publication: 2013-03-27 08:16:18
Last changes: 2013-03-27 08:16:18
Year of publication: 2013
Summary: Викладено основні поняття про наукове дослідження, його особливості, рівні, види та етапи проведення. Наведено елементи методики польового досліду. Висвітлено принципи планування обліків, спостережень та аналізів в сучасних дослідженнях агрономічних явищ і процесів.
Опорний конспект лекцій підготовлено відповідно із програмою навчальної дисципліни «Методи і організація досліджень в агрономії» для студентів спеціальності 8.09010101 «Агрономія».

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5852.pdf
Publication type: Опорний конспект лекцій
In the collections : Опорний конспект лекцій/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 5852.pdf Size : 553168 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska