The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9557
Title: Інформаційне забезпечення управління підприємством в інформаційних системах
Authors: Мельничук А.Б., Бурденюк І.І.
Keywords: Системи управління, автоматизація управління підприємством, інформаційні системи, програми.
Date of publication: 2013-11-18 12:45:11
Last changes: 2013-11-18 12:45:11
Year of publication: 2013
Summary: Одним із основних напрямів раціоналізації економічної інформаційної системи є автоматизація управління підприємством на основівикористання автоматизованих інформаційних технологій.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9557.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: м. Тернопіль, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
In the collections : 2013 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Ковальчук Олександр Андрійович
File : 9557.pdf Size : 424835 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska