The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5640
Title: Технологія виробництва продукції свинарства робочий зошит для лабораторно-практичних занять для студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090102-«ТВіППТ»
Authors: Гуцол А. В., Мазуренко М. О., Гуцол Н. В., Фабіянська О. Л.
Keywords:
Date of publication: 2013-02-05 11:28:34
Last changes: 2013-02-05 11:28:34
Year of publication: 2013
Summary: Робочий зошит підготовлений відповідно до вимог типової програми курсу “Технологія виробництва продукції свинарства” згідно кредитно-модульної системи навчання. Призначений для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ВНАУ денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5640.pdf
Publication type: Робочі зошити
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 5640.pdf Size : 5666465 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska