The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7211
Title: Наскрізна програма практичної підготовки фахівців галузі знань галузі знань 1801 „Специфічні категорії" спеціальності 8.18010018 „Адміністративний менеджмент" освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
Authors: Чорнопищук Т.І., Самборська О.Ю., Березюк С.В., Кубай О.Г., Колесник Т.В., Пронько Л.М., Кірєєва Е.А.,Онищук Ю.В.
Keywords:
Date of publication: 2013-11-27 16:13:41
Last changes: 2013-11-27 16:13:41
Year of publication: 2013
Summary: Програма виробничої та переддипломної практики студентів магістра-тури спеціальності 8.18010018 Адміністративний менеджмент розроблена згідно з вимогами нормативних документів МОНМС України та ВНАУ. Вона є основним навчально-методичним документом, який встановлює порядок робо-ти студентів під час практики, визначає методи збору матеріалу та його зміст для підготовки кваліфікаційної магістерської роботи. Терміни проведення практики визначаються графіком навчального процесу, а її тривалість - нав-чальним планом.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7211.pdf
Publication type: Наскрізні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7211.pdf Size : 907343 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska