The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5714
Title: Інформаційні системи і технології у фінансах. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Authors: Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П.
Keywords:
Date of publication: 2013-02-27 08:41:29
Last changes: 2013-02-27 08:41:29
Year of publication: 2013
Summary: Програма вибіркової навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансах» містить структуру всього курсу за всіма видами робіт (лекції, лабораторні заняття та самостійна робота). Призначена для використання студентами, що навчаються за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5714.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 5714.pdf Size : 437282 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska