The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5961
Title: Приводні вали транспортних засобів. Дослідження, проектування, експлуатація
Authors: Музичук В. І., Анісімов В. Ф., Нахайчук О. В., Козак Ю. М
Keywords: гнучкі з’єднання, кінематичні характеристики, робочі характеристики
Date of publication: 2013-05-29 14:23:23
Last changes: 2013-05-29 14:23:23
Year of publication: 2013
Summary: В монографії викладені принципи роботи, кінематичні характеристики, функціональні можливості, а також особливості проектування і дослідження механізмів для передачі руху, що класифікуються як гнучкі з’єднання, які можуть обертатися як з постійною, так і змінною швидкостями. Велику увагу приділено робочим характеристикам, методам дослідження і проектування різних елементів приводних валів. Наведені експлуатаційні вимоги до пристроїв, що забезпечують передачу енергії від силового агрегату до приводної обертаючої ланки. Розглянуті аналітичні методи розрахунків різних елементів приводних валів. Для інженерно-технічних і наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5961.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця : ВНАУ, 2013. - 337 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 5961.pdf Size : 23295603 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska