The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9591
Title: Інвестування розвитку малого бізнесу
Authors: Ушкаленко І.М.
Keywords: Інвестування, ринкова економіка, побудова і аналіз моделей, управлння.
Date of publication: 2013-11-27 08:54:20
Last changes: 2013-11-27 08:54:20
Year of publication: 2013
Summary: Освоєння нових видів виробничої діяльності, розширення існуючого виробництва, оновлення існуючого виробництва, оновлення матеріально-технічної бази вимагає значних коштів, а це реально здійснити лише залучивши інвестиції.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9591.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: м. Алушта, смт. Партеніт
In the collections : 2013 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9591.pdf Size : 603050 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska