The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9527
Title: Value at risk як метод вимірювання операційних ризиків
Authors: Коляденко С.В.
Keywords: Управління ризиками, банківський ризик, VaR моделі, параметричні і непараметричні моделі, вибірки, ринковий та операційний VaR/.
Date of publication: 2013-11-17 11:04:24
Last changes: 2013-11-17 11:04:24
Year of publication: 2013
Summary: VaR моделі, розробка яких почалась у фінансовому секторі на початку 1990-х років, в даний час вважіються стандартною мірою вимірювання банківського ризику та інтенсивно використовуються в області управління ризиками
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9527.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: м. Вінниця, ВНАУ
In the collections : 2013 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9527.pdf Size : 346236 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska