The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7239
Title: Міжгалузевий балансовий. Програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності)”
Authors: Киш Л.М., Потапова Н.А.
Keywords:
Date of publication: 2013-11-27 12:32:18
Last changes: 2013-11-27 12:32:18
Year of publication: 2013
Summary: Міжгалузевий балансовий метод застосовується для аналізу і планування виробництва і розподілу продукції на різних рівнях - від окремого підприємства до народного господарства в цілому. Він забезпечує складання цілком збалансованих, внутрішньо погоджених планів, полегшує дослідження сформованих пропорцій, дозволяє широко застосовувати обчислювальну техніку в розробці звітних матеріалів і плануванні виробництва.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7239.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7239.pdf Size : 609116 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska