The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6040
Title: Бухгалтерський облік. Робочий зошит для проведення навчальної практики студентами фінансово-економічного факультету денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» за ОКР «Бакалавр»
Authors: Любар О.О., Новодворська В.В., Бурко К.В.
Keywords:
Date of publication: 2013-05-29 11:23:33
Last changes: 2013-05-29 11:23:33
Year of publication: 2013
Summary: Робочий зошит для проведення навчальної практики з бухгалтерського
обліку студентами фінансово-економічного факультету денної форми навчання
галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508
«Фінанси і кредит» за ОКР «Бакалавр» складено відповідно до освітньо-
професійної програми для освітньо-кваліфікаційного рівня – «Бакалавр» 0305
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки – 6.030508 «Фінанси та
кредит» і методичних рекомендацій та завдань для проведення навчальної
практики з метою допомоги студентам у закріпленні теоретичних знань з
предмету «Бухгалтерський облік» та формування практичних вмінь і навичок
організації та ведення бухгалтерського обліку.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/6040.pdf
Publication type: Робочі зошити
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 6040.pdf Size : 777056 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska