The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6821
Title: Теплотехніка. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 0505 «Машинобудування та матеріалооб-робка» (спеціальність: 6.050503 «Машинобудування», 090221 «Обладнання переробних та харчових виробни
Authors: Музичук В. І.
Keywords:
Date of publication: 2013-09-25 08:40:15
Last changes: 2013-09-25 08:40:15
Year of publication: 2013
Summary: Навчальна дисципліна «Теплотехніка» складається з трьох розділів. Розділ «Основи термодинаміки» вивчає технічну термодинаміку. Розділ «Теорія теплообміну» вивчає основи теорії тепло- та масообміну. Розділ «Паливо. Процеси горіння. Теплосилові установки» спрямований на вивчення видів та властивостей палив та процесів горіння, теплогенеруючих та теплосилових установок, теплових двигунів та компресорів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/6821.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 6821.pdf Size : 389570 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska