The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5663
Title: Зошит для лабораторних робіт з дисципліни “Годівля тварин і технологія кормів”.
Authors: Постернак Л.І., Сироватко К.М., Суховуха С.М., Дмитрук І.В.
Keywords:
Date of publication: 2013-02-05 15:46:21
Last changes: 2013-02-05 15:46:21
Year of publication: 2013
Summary: Відповідно до робочої програми дисципліни “Годівля тварин і технологія кормів (напрям підготовки 6.090102 – “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”) наведені методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань, відповідні форми запису результатів розрахунків, контрольні запитання для контролю знань та перелік тестових питань по розділах які відповідають окремим модулям дисципліни.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5663.pdf
Publication type: Робочі зошити
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 5663.pdf Size : 1213821 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska