The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9556
Title: Експертні системи в управлінні підприємством
Authors: Ковель О.О., Бурденюк І.І.
Keywords: Управління, експертні системи, ідентифікація, концептуалізація, формалізація.
Date of publication: 2013-11-18 12:44:55
Last changes: 2013-11-18 12:44:55
Year of publication: 2013
Summary: Експертні системи є сучасним і перпективним інструментом управління в економічних системах і можуть бути рекомендовані в систему державного регулювання економікою на мікро- і макрорівні.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9556.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: м. Тернопіль, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
In the collections : 2013 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Ковальчук Олександр Андрійович
File : 9556.pdf Size : 418165 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska