The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7279
Title: Страхування майна сільськогосподарських товаровиробників
Authors: Марценюк-Розарьонова О. В.
Keywords: сільськогосподарські підприємства, страхування майна, класифікація, страховий захист
Date of publication: 2013-12-25 10:41:36
Last changes: 2013-12-25 10:41:36
Year of publication: 2013
Summary: В монографії здійснено обґрунтування теоретико – методичних положень і розробка науково–практичних рекомендацій щодо формування ефективного економічного механізму страхування майна сільськогосподарських товаровиробників та інституційної системи страхування. Уточнено та конкретизовано розуміння сутності страхування майна, поглиблено його класифікацію залежно від індивідуальних характеристик та ознак ризиків з позиції відповідності потребам функціонування сільсько-господарських товаровиробників. Узагальнено досвід організації страхового захисту майна сільськогосподарських товаровиробників зарубіжних країн з метою використання його позитивних сторін в Україні. Конкретизовано фундаментальні напрямки розробки продуктів і програм страхування майна з максимальним врахуванням потреб сільськогосподарських товаровиробників, зокрема методичні підходи щодо актуарних розрахунків страхування сільськогосподарських культур з метою зменшення тарифів з врахуванням попиту і пропозиції на ринку; Розвинуто класифікацію форм співпраці страхових компаній і банків. Запропоновано та умотивовано механізм інтегрованого кредитного і страхового забезпечення сільськогосподарських товаровиробників з метою зменшення їх витрат при отриманні кредитів та спрощення процедури даного процесу. Уточнено місце і роль страхування в управлінні кредитними ризиками сільськогосподарських товаровиробників та вдосконално методи їх мінімізації. Для науковців, спеціалістів з фінансів, грошей і кредиту та студентів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7279.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця : Веда, 2013. - 244 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 7279.pdf Size : 3116524 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska