The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6047
Title: Автоматизоване робоче місце бухгалтера. 1С:Підприємство. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт фахівцями галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».
Authors: Юрчук Н.П., Гиренко Ю.В., Маколкіна О.В.
Keywords:
Date of publication: 2013-05-29 15:33:12
Last changes: 2013-05-29 15:33:12
Year of publication: 2013
Summary: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизоване робоче місце бухгалтера» містять мету, завдання, зміст, структурно-модульну схему курсу, розподіл балів за категоріями діяльності студента, п’ять лабораторних робіт, вимоги до виконання та оформленя лабораторних робіт та список рекомендованої літератури. Завдання лабораторного практикуму призначені для використання студентами, що навчаються за напрямом підготовки 6.030509 –«Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форм навчання, спрямовані на засвоєння студентами теоретичних знань та набуття необхідних практичних навичок.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/6047.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 6047.pdf Size : 2505967 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska