The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5963
Title: Результативність функціонування педагогічних систем: сутність, оцінювання, аспекти регулювання
Authors: Поліщук Н. В., Ярмоленко В. О.
Keywords: педагогічні системи, результативність, ієрархічні рівні, дослідження систем
Date of publication: 2013-05-29 15:19:12
Last changes: 2013-05-29 15:19:12
Year of publication: 2013
Summary: У монографії розглянуто теоретичні та практичні засади результативності функціонування педагогічних систем. В основу монографії покладено результати досліджень авторів, отримані та опубліковані протягом 1996–2012 рр. Функціонування системи визначається як потік його певних складових процесів. Запропоновано модельний і категорійний інструментарій, який пов’язаний зі складовими результативності процесу в інноваційному розумінні.У цьому розумінні результативність процесу є категорією, котра характеризується за кінцевими наслідками як з кількісної сторони (у вигляді його масштабного продукту – характеристики масштабу процесу), так і з якісної (враховуючи ефективність процесу). Вказано нові способи вимірювання складових результативності. На конкретних прикладах показано методику практичного застосування модельного й аналітичного інструментарію, оцінювання та аналітичних розрахунків результативності функціонування педагогічних систем різноманітних типів та ієрархічних рівнів. Для викладачів, науковців, організаторів виробництва, студентів та усіх тих, хто цікавиться проблемами економіко-математичних методів дослідження систем з метою забезпечення ефективного функціонування цих систем.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5963.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця : ВНАУ, 2013. - 224 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 5963.pdf Size : 1489530 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska