The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5871
Title: Системи підтримки прийняття рішень. Методичні вказівки до виконання курсових робіт студентами галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” Напряму підготовки 6.030502 „Економічна кібернетика” освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” денної i заочної
Authors: Бурдейна Л.I.
Keywords:
Date of publication: 2013-03-27 10:35:16
Last changes: 2013-03-27 10:35:16
Year of publication: 2013
Summary: Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Системи підтримки прийняття рішень” містять тематику та загальні вимоги до написання, рецензування та захисту курсових робіт. Призначені для використання студентами, що навчаються за напрямом підготовки 6.030502 „Економічна кібернетика” освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” денної i заочної форм навчання
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5871.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 5871.pdf Size : 485503 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska