The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6966
Title: Економічна теорія. Програма комплексного державного іспиту, галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво», напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Authors: Гуцаленко Л.В., Нікітченко В.С., Настенко М.М., Феняк Л.А.
Keywords:
Date of publication: 2013-09-25 14:25:01
Last changes: 2013-09-25 14:25:01
Year of publication: 2013
Summary: Програму державного екзамену підготовлено відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму «Економіка та підприємництво» професійного спрямування «Облік і аудит».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/6966.pdf
Publication type: Програми вступних фахових випробувань
In the collections : Програми вступних фахових випробувань/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 6966.pdf Size : 455606 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska