The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5854
Title: Наскрізна програма практичної підготовки студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 7.050102 «Економічна кібернетика» спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» ОКР «Спеціаліст».
Authors: Коляденко С.В., Вдовенко Л.О., Коляденко Д.Л.
Keywords:
Date of publication: 2013-03-27 09:09:52
Last changes: 2013-03-27 09:09:52
Year of publication: 2013
Summary: Наскрізна програма практичної підготовки студентів денної форми навчання спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» ОКР «Спеціаліст» є основним навчально-методичним документом, який визначає усі аспекти проведення навчальної та виробничої практик. Вона забезпечує єдиний комплексний підхід до організації практик, їх системність, неперервність і послідовність навчання студентів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5854.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 5854.pdf Size : 519377 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska