The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6051
Title: Розвиток банківського кредитування фермерських господарств
Authors: Фурман І. В.
Keywords: банківське кредитування, фермерські господарства, кредитоспроможність
Date of publication: 2013-05-29 15:43:52
Last changes: 2013-05-29 15:43:52
Year of publication: 2013
Summary: В монографії обґрунтовано теоретичний базис та розроблено методичні підходи і прикладні рекомендації щодо розвитку банківського кредитування фермерських господарств за мінливих умов економічного простору. Досліджено еволюцію поглядів на економічну сутність кредиту, кредитних відносин та банківського кредиту та визначено роль й особливості банківського кредитування фермерських господарств. Здійснено експертизу практики та оцінено сучасні тенденції розвитку банківського кредитування фермерських господарств, розглянуто механізм банківського кредитування цих підприємств, проведено оцінку можливостей розширення банківського кредитування фермерських господарств. Розкрито пріоритетні напрями розвитку банківського кредитування фермерських господарств, а саме: виокремлено імперативи банківського кредитування, з’ясовані концептуальні засади стратегії кредитування, запроваджено методичні підходи до оцінки кредитоспроможності. Для науковців, спеціалістів з фінансів, грошей і кредиту та студентів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/6051.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця : Веда, 2013. - 210 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 6051.pdf Size : 3640499 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska