The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7330
Title: Економіко-математичне моделювання в митній справі. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», фахове спрямування "ІСУ в митних органах
Authors: Коляденко С.В., Рузакова О.В.
Keywords:
Date of publication: 2013-12-25 08:20:11
Last changes: 2013-12-25 08:20:11
Year of publication: 2013
Summary: Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який містить рекомендації для вивчення дисципліни "Економіко-математичне моделювання в митній справі" з метою отримання практичних навичок з моделювання процесів митної діяльності під час виконання лабораторного практикуму з дисципліни "Економіко-математичне моделювання в митній справі" напряму підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика”, галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”, фахове спрямування "ІСУ в митних органах".

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7330.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7330.pdf Size : 734911 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska