The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7406
Title: «Курс лекцій з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка»», навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування». І частина
Authors: Дзісь В.Г., Смілянець О.Г., Тадевосян Р.Г.
Keywords:
Date of publication: 2013-10-30 09:58:57
Last changes: 2013-10-30 09:58:57
Year of publication: 2013
Summary: У конспекті лекцій розглядаються питання щодо основ інформатики та комп’ютерної техніки, сучасне апаратне та пограмне забезпечення персональних комп’ютерів, основи роботи з текстовою інформацією у MS Word та обробки цифрової інформації за допомогою табличного процесора MS Excel.
Рекомендується для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» при вивченні дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка».

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7406.pdf
Publication type: Навчальні посібники
In the collections : Навчальні посібники/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7406.pdf Size : 1770065 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska