The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5743
Title: Банківські інформаційні системи. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 7.050102 «Економічна кібернетика» спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» освітн
Authors: Коляденко С.В., Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П.
Keywords:
Date of publication: 2013-02-27 10:05:56
Last changes: 2013-02-27 10:05:56
Year of publication: 2013
Summary: Програма вибіркової навчальної дисципліни «Банківські інформаційні системи» містить структуру всього курсу за усіма видами робіт (лекції, лабораторні заняття та самостійна робота). Призначена для використання студентами, що навчаються за напрямом підготовки 7.050102 «Економічна кібернетика» спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5743.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 5743.pdf Size : 453040 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska