The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6110
Title: Право людини на освіту
Authors: Мельничук О. Ф.
Keywords: право людини на освіту, праворозуміння, інтерпретація
Date of publication: 2013-06-19 15:41:26
Last changes: 2013-06-19 15:41:26
Year of publication: 2013
Summary: У монографії висвітлюються теоретико-правові засади реалізації права людини на освіту. Досліджується ґенеза концептуальних засад права людини на освіту у філософсько-правових вченнях Західної Європи та Америки, України та Росії, а також його інтерпретація в основних теоріях сучасного праворозуміння. Аналізується юридична природа суб’єктивного права людини на освіту та розкривається механізм його реалізації. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, працівників судових і правоохоронних органів, посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, усіх, хто цікавиться проблемами реалізації права людини на освіту.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/6110.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. - 440 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 6110.pdf Size : 2034636 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska