The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9553
Title: Теоретико-прикладні аспекти управління розвитком виробничих підприємств
Authors: Коляденко С.В.
Keywords: Стратегічне управління, інформаційні технології, економіко-математичне моделювання, методи прогнозування, експертні методи, метод рангів.
Date of publication: 2013-11-18 12:14:17
Last changes: 2013-11-18 12:14:17
Year of publication: 2013
Summary: Економіко-математичне моделювання є дієвим інструментом стратегічного управління розвитком виробничих підприємств.Використання економіко-математичних методів забезпечує більш повне і грунтовне проведення аналізу, прогнозування та обгрунтування управлінських рішень.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9553.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: м. Тернопіль, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
In the collections : 2013 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9553.pdf Size : 407154 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska