The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5863
Title: Інформаційні системи і технології у фінансах. Програма навчальної практики для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».
Authors: Коляденко С.В., Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П.
Keywords:
Date of publication: 2013-03-27 09:45:28
Last changes: 2013-03-27 09:45:28
Year of publication: 2013
Summary: Програма навчальної практики з дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансах» містить рекомендації з проходження навчальної практики та написання звіту. Завдання навчальної практики спрямовані на закріплення теоретичних знань на практиці та на допомогу студентам галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит», що вивчають дисципліну. Складено відповідно до освітньо-професійної програми для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та методичних рекомендацій про порядок підготовки та видання навчально-методичної літератури у ВНАУ.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5863.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 5863.pdf Size : 340880 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska