The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5598
Title: Короткий тлумачний словник широковживаних термінів з мікробіології для студентів агрономічного факультету зі спеціальностей 6.090101 - „Агрономія” і 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
Authors: Коваленко Т.М. Буткалюк Т.О., Вергелес П.М.
Keywords:
Date of publication: 2013-02-05 10:16:52
Last changes: 2013-02-05 10:16:52
Year of publication: 2013
Summary: Тлумачний словник охоплює сучасні загальновживані терміни та поняття з курсу мікробіології, передбачених програмою підготовки фахівців в галузі агрономії і екології та охорони навколишнього середовища.
Розраховано на студентів агрономічного факультету спеціальностей 6.090101 - „Агрономія” і 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, абітурієнтів вищих навчальних закладів, а також для широкого кола користувачів.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5598.pdf
Publication type: Словники
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 5598.pdf Size : 640085 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska