The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10568
Title: Демонстрація процесів створення сліпих електронних цифрових підписів на текстографічну документацію на основі моделей матричного типу
Authors: В. Г. Красиленко, Р. О. Яцковська, Ю. М Тріфонова
Keywords: сліпий електронний цифровий підпис, матрична модель RSA,криптографічна система, протокол формування ключів, верифікація електронних підписів
Date of publication: 2013-04-13 21:53:53
Last changes: 2016-04-13 21:53:53
Year of publication: 2013
Summary: В роботі розглядаються результати моделювання сліпих електронних цифрових підписів на конфіденційну текстографічну документацію на основі моделей матричного типу та демонструються конкретні приклади створення таких підписів у програмному середовищі Mathcad Professional. Показано, що на основі таких моделей час створення підписів для текстографічних документів формату А4 та напівтонових зображень значної розмірності не перевищує декількох хвилин.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10568.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Системи обробки інформації.- 2013. - випуск 3(110), том 2. - Харків, С.18-22
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 10568.pdf Size : 505318 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska