The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6046
Title: Економетрика. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка” ОКР “Бакалавр”.
Authors: Бурдейна Л.І., Мусієнко О.Л.
Keywords:
Date of publication: 2013-05-29 15:31:11
Last changes: 2013-05-29 15:31:11
Year of publication: 2013
Summary: Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який містить рекомендації для вивчення дисципліни “Економетрика” з метою отримання практичних навичок, кількісного вимірювання взаємозв’язків між економічними показниками і одержання знань про застосування економетричних моделей в економічних дослідженнях, під час виконання лабораторного практикуму з дисципліни “Економетрика” напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка”, галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/6046.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 6046.pdf Size : 10852652 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska