The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5713
Title: Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Системи технологій» фахівцями галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 7.050102 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст».
Authors: Коляденко Д.Л., Зелінська О.В., Іонаш І.В.
Keywords:
Date of publication: 2013-02-27 08:36:04
Last changes: 2013-02-27 08:36:04
Year of publication: 2013
Summary: Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Системи технологій». Завдання для самостійної роботи студентів з курсу «Системи технологій» є навчально-методичним документом, що конкретизує зміст відповідної робочої програми за даним розділом і відображає специфіку самостійного вивчення цього курсу студентами спеціальності 7.050.102 – «Економічна кібернетика» денної та заочної форм навчання п’ятого курсу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5713.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 5713.pdf Size : 489937 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska