The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5948
Title: Методичні вказівки щодо проведення навчальної практики з «Економічної кібернетики» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки «Економічна кібернетика»
Authors: Поліщук Н. В.
Keywords:
Date of publication: 2013-04-24 13:37:51
Last changes: 2013-04-24 13:37:51
Year of publication: 2013
Summary: Практична підготовка студентів університету є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття відповідного кваліфікаційного рівня. Навчальна практика з курсу “Економічна кібернетика” є невід’єм¬ною складовою частиною підготовки спеціалістів для набуття ними професій¬них навичок щодо володіння комп’ютерною технікою, сучасними інформаційними технологіями, а також щодо застосування економіко-математичного та модельного інструментарію з метою розв’язання актуальних задач еконо¬міки.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5948.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 5948.pdf Size : 2311610 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska