The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7210
Title: Управління персоналом. Робочий зошит Для виконання практичних завдань з дисципліни для підготовки фахівців напряму підготовки 0306 «Менеджмент і адміністрування» галузі знань 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання
Authors: Пронько Л.М., Самборська О.Ю., Онищук Ю.В.,Кірєєва Е.А.
Keywords:
Date of publication: 2013-11-27 15:52:23
Last changes: 2013-11-27 15:52:23
Year of publication: 2013
Summary: Незаперечною є істина про те, що високоефективну і конкуренто¬спроможну економіку можуть сформувати та розвивати тільки професійно компетентні й досвідчені управлінські кадри всіх рівнів, перш за все господарські керівники і спеціалісти з базовою економічною освітою. Саме це і є пріоритетним спонукальним мотивом реформування системи підготовки таких фахівців, а отже, і видання відповідних методичних посібників, зорієнтованих на набуття ними (фахівцями) достатніх практичних навичок розв’язання повсякчасних виробничо-господарських завдань економічного управління підприємствами та організаціями за ринкових умов господарювання.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7210.pdf
Publication type: Робочі зошити
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7210.pdf Size : 2878948 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska