The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7348
Title: Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни ”Система адаптивних технологій вирощування зернових культур” Спеціальність: 8.09010101 ”Агрономія” Напрям підготовки: 0901 – ’’Сільське господарство і лісництво” ОКР – 8.09010101 ”Магістр”
Authors: Поліщук І.С., Паламарчук В.Д.,
Keywords:
Date of publication: 2013-12-25 09:22:09
Last changes: 2013-12-25 09:22:09
Year of publication: 2013
Summary: Комплексної контрольної роботи з дисципліни: ” Система адаптивних технологій вирощування зернових культур” для спеціальності: 8.09010101 ”Агрономія”, напрямку підготовки: 0901 – ’’Сільське господарство і лісництво”, ОКР – 8.09010101 ”Магістр”
Комплексна контрольна робота (ККР) спрямована на перевірку знань студентів сучасних підходів щодо технологій вирощування сільськогосподарських культур, особливостей їх застосування в конкретних ґрунтово-кліматичних регіонах, вміння аналізувати та впроваджувати світовий досвід вирощування культур, які вивчаються за курсом “Система адаптивних технологій вирощування зернових культур”.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7348.pdf
Publication type: ККР
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7348.pdf Size : 634522 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska