The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9554
Title: Методологічні та прикладні аспекти інноваційної діяльності на підприємствах галузі тваринництва
Authors: Коляденко С.В.
Keywords: Тваринництво, інновації, управлінські та технологічні рішення, кредитування, інвестування.
Date of publication: 2013-11-18 12:14:48
Last changes: 2013-11-18 12:14:48
Year of publication: 2013
Summary: При вивченні теоретичних і практичних складових впровадження інновацій на підприємствах галузі тваринництва особливу увагу слід звернути на особливості інноваційної діяльності в даній сфері.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9554.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: м. Тернопіль, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
In the collections : 2013 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9554.pdf Size : 407439 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska