The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7163
Title: Наскрізна програма практики для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 6.1001102 – Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва напряму підготовки 1001 – Техніка та енергетика аграрного виробництва
Authors: Анісімов В.Ф., Комаха В.П., Фурса П.Б., Єленіч М.П.
Keywords:
Date of publication: 2013-11-27 08:03:12
Last changes: 2013-11-27 08:03:12
Year of publication: 2013
Summary: Незалежно від специфіки роботи майбутнього фахівця на етапі його навчання завжди стоїть питання оптимізації форм організації навчального процесу, максимального наближення їх до реальних умов роботи, вироблення та реалізації мети діяльності.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7163.pdf
Publication type: Наскрізні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7163.pdf Size : 795095 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska