The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5715
Title: Дослідження операцій. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» денної та заочної форм навчанн
Authors: Коляденко С.В, Бурденюк І.І., Мусієнко О.Л.
Keywords:
Date of publication: 2013-02-27 08:44:14
Last changes: 2013-02-27 08:44:14
Year of publication: 2013
Summary: Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який містить рекомендації для вивчення дослідження операцій в економіці з метою отримання навичок оптимального вирішення прикладних економічних задач у певній предметній галузі, під час виконання лабораторного практикуму з дисципліни «Дослідження операцій» напряму підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика”, галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво” денної та заочної форм навчання.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5715.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 5715.pdf Size : 2271964 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska