The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5665
Title: Електричні машини. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів за спеціальністю 6.100101 "Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі"
Authors: Рубаненко О.О.
Keywords:
Date of publication: 2013-02-05 08:16:42
Last changes: 2013-02-05 08:16:42
Year of publication: 2013
Summary: Програма нормативної навчальної дисципліни «Електричні машини» для підготовки студентів спрямована на організацію вивчення матеріалу і одержання практичних знань, необхідних для майбутнього спеціаліста. Програма включає перелік основних розділів дисципліни, лекцій та лабораторних занять, розподіл навчального часу, а також список рекомендованої літератури.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5665.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 5665.pdf Size : 366307 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska