The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5615
Title: Термінологічний словник з дисципліни “Економічна кібернетика” для студентів фінансово-економічного факультету, ОКР «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика»
Authors: Поліщук Н. В.
Keywords:
Date of publication: 2013-02-05 10:10:36
Last changes: 2013-02-05 10:10:36
Year of publication: 2013
Summary: Словник складено для розуміння і повторення термінів та дефініцій, які
застосовуються його користувачами в період вивчення дисципліни. Наведені
терміни дозволять студентам спеціальності “Економічна кібернетика”
використовувати термінологічний словник в період підготовки до
лабораторних робіт, при самостійному вивченні кожної теми курсу та
виконанні індивідуальних завдань
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5615.pdf
Publication type: Словники
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 5615.pdf Size : 1266624 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska